Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - BRINGEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): bringen


Tłumaczenie: wziąć

Czas teraźniejszy prosty

er bringt

Czas przeszły prosty

er brachte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gebrachtOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [bringen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
bringe 
du
bringst 
er/sie/es
bringt 
wir
bringen 
ihr
bringt 
sie/Sie
bringen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
brachte 
du
brachtest 
er/sie/es
brachte 
wir
brachten 
ihr
brachtet 
sie/Sie
brachten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gebracht 
du
hast gebracht 
er/sie/es
hat gebracht 
wir
haben gebracht 
ihr
habt gebracht 
sie/Sie
haben gebracht 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gebracht 
du
hattest gebracht 
er/sie/es
hatte gebracht 
wir
hatten gebracht 
ihr
hattet gebracht 
sie/Sie
hatten gebracht 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde bringen 
du
wirst bringen 
er/sie/es
wird bringen 
wir
werden bringen 
ihr
werdet bringen 
sie/Sie
werden bringen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gebracht haben 
du
wirst gebracht haben 
er/sie/es
wird gebracht haben 
wir
werden gebracht haben 
ihr
werdet gebracht haben 
sie/Sie
werden gebracht haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [bringen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
bringe 
du
bringest 
er/sie/es
bringe 
wir
bringen 
ihr
bringet 
sie/Sie
bringen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gebracht 
du
habest gebracht 
er/sie/es
habe gebracht 
wir
haben gebracht 
ihr
habet gebracht 
sie/Sie
haben gebracht 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bringen 
du
werdest bringen 
er/sie/es
werde bringen 
wir
werden bringen 
ihr
werdet bringen 
sie/Sie
werden bringen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gebracht haben 
du
werdest gebracht haben 
er/sie/es
werde gebracht haben 
wir
werden gebracht haben 
ihr
werdet gebracht haben 
sie/Sie
werden gebracht haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
brächte 
du
brächtest 
er/sie/es
brächte 
wir
brächten 
ihr
brächtet 
sie/Sie
brächten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebracht 
du
hättest gebracht 
er/sie/es
hätte gebracht 
wir
hätten gebracht 
ihr
hättet gebracht 
sie/Sie
hätten gebracht 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bringen 
du
würdest bringen 
er/sie/es
würde bringen 
wir
würden bringen 
ihr
würdet bringen 
sie/Sie
würden bringen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebracht haben 
du
würdest gebracht haben 
er/sie/es
würde gebracht haben 
wir
würden gebracht haben 
ihr
würdet gebracht haben 
sie/Sie
würden gebracht haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [bringen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
bringe; bring 
ihr
bringt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [bringen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
bringend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gebracht 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne