Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - DENKEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): denken


Tłumaczenie: myśleć

Czas teraźniejszy prosty

er denkt

Czas przeszły prosty

er dachte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gedachtOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [denken]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
denke 
du
denkst 
er/sie/es
denkt 
wir
denken 
ihr
denkt 
sie/Sie
denken 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
dachte 
du
dachtest 
er/sie/es
dachte 
wir
dachten 
ihr
dachtet 
sie/Sie
dachten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gedacht 
du
hast gedacht 
er/sie/es
hat gedacht 
wir
haben gedacht 
ihr
habt gedacht 
sie/Sie
haben gedacht 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gedacht 
du
hattest gedacht 
er/sie/es
hatte gedacht 
wir
hatten gedacht 
ihr
hattet gedacht 
sie/Sie
hatten gedacht 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde denken 
du
wirst denken 
er/sie/es
wird denken 
wir
werden denken 
ihr
werdet denken 
sie/Sie
werden denken 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gedacht haben 
du
wirst gedacht haben 
er/sie/es
wird gedacht haben 
wir
werden gedacht haben 
ihr
werdet gedacht haben 
sie/Sie
werden gedacht haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [denken]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
denke 
du
denkest 
er/sie/es
denke 
wir
denken 
ihr
denket 
sie/Sie
denken 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gedacht 
du
habest gedacht 
er/sie/es
habe gedacht 
wir
haben gedacht 
ihr
habet gedacht 
sie/Sie
haben gedacht 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde denken 
du
werdest denken 
er/sie/es
werde denken 
wir
werden denken 
ihr
werdet denken 
sie/Sie
werden denken 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gedacht haben 
du
werdest gedacht haben 
er/sie/es
werde gedacht haben 
wir
werden gedacht haben 
ihr
werdet gedacht haben 
sie/Sie
werden gedacht haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dächte 
du
dächtest 
er/sie/es
dächte 
wir
dächten 
ihr
dächtet 
sie/Sie
dächten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gedacht 
du
hättest gedacht 
er/sie/es
hätte gedacht 
wir
hätten gedacht 
ihr
hättet gedacht 
sie/Sie
hätten gedacht 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde denken 
du
würdest denken 
er/sie/es
würde denken 
wir
würden denken 
ihr
würdet denken 
sie/Sie
würden denken 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gedacht haben 
du
würdest gedacht haben 
er/sie/es
würde gedacht haben 
wir
würden gedacht haben 
ihr
würdet gedacht haben 
sie/Sie
würden gedacht haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [denken]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
denke; denk 
ihr
denkt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [denken]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
denkend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gedacht 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne