Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - EMPFEHLEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Niemieckie czasowniki nieregularne  >  empfehlen

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): empfehlen


Tłumaczenie: polecić

Czas teraźniejszy prosty

er empfiehlt

Czas przeszły prosty

er empfahl

Czas teraźniejszy dokonany

er hat empfohlenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [empfehlen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
empfehle 
du
empfiehlst 
er/sie/es
empfiehlt 
wir
empfehlen 
ihr
empfehlt 
sie/Sie
empfehlen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
empfahl 
du
empfahlst 
er/sie/es
empfahl 
wir
empfahlen 
ihr
empfahlt 
sie/Sie
empfahlen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe empfohlen 
du
hast empfohlen 
er/sie/es
hat empfohlen 
wir
haben empfohlen 
ihr
habt empfohlen 
sie/Sie
haben empfohlen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte empfohlen 
du
hattest empfohlen 
er/sie/es
hatte empfohlen 
wir
hatten empfohlen 
ihr
hattet empfohlen 
sie/Sie
hatten empfohlen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde empfehlen 
du
wirst empfehlen 
er/sie/es
wird empfehlen 
wir
werden empfehlen 
ihr
werdet empfehlen 
sie/Sie
werden empfehlen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde empfohlen haben 
du
wirst empfohlen haben 
er/sie/es
wird empfohlen haben 
wir
werden empfohlen haben 
ihr
werdet empfohlen haben 
sie/Sie
werden empfohlen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [empfehlen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
empfehle 
du
empfehlest 
er/sie/es
empfehle 
wir
empfehlen 
ihr
empfehlet 
sie/Sie
empfehlen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe empfohlen 
du
habest empfohlen 
er/sie/es
habe empfohlen 
wir
haben empfohlen 
ihr
habet empfohlen 
sie/Sie
haben empfohlen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde empfehlen 
du
werdest empfehlen 
er/sie/es
werde empfehlen 
wir
werden empfehlen 
ihr
werdet empfehlen 
sie/Sie
werden empfehlen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde empfohlen haben 
du
werdest empfohlen haben 
er/sie/es
werde empfohlen haben 
wir
werden empfohlen haben 
ihr
werdet empfohlen haben 
sie/Sie
werden empfohlen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
empfähle; empföhle 
du
empfählest; empfählst; empföhlest; empföhlst 
er/sie/es
empfähle; empföhle 
wir
empfählen; empföhlen 
ihr
empfählet; empfählt; empföhlet; empföhlt 
sie/Sie
empfählen; empföhlen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte empfohlen 
du
hättest empfohlen 
er/sie/es
hätte empfohlen 
wir
hätten empfohlen 
ihr
hättet empfohlen 
sie/Sie
hätten empfohlen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde empfehlen 
du
würdest empfehlen 
er/sie/es
würde empfehlen 
wir
würden empfehlen 
ihr
würdet empfehlen 
sie/Sie
würden empfehlen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde empfohlen haben 
du
würdest empfohlen haben 
er/sie/es
würde empfohlen haben 
wir
würden empfohlen haben 
ihr
würdet empfohlen haben 
sie/Sie
würden empfohlen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [empfehlen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
empfiehl 
ihr
empfehlt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [empfehlen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
empfehlend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
empfohlen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne