Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ERKLIMMEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Niemieckie czasowniki nieregularne  >  erklimmen

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): erklimmen


Tłumaczenie: wspinać się

Czas teraźniejszy prosty

er erklimmt

Czas przeszły prosty

er erklomm

Czas teraźniejszy dokonany

er hat erklommenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [erklimmen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
erklimme 
du
erklimmst 
er/sie/es
erklimmt 
wir
erklimmen 
ihr
erklimmt 
sie/Sie
erklimmen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
erklomm 
du
erklommst 
er/sie/es
erklomm 
wir
erklommen 
ihr
erklommt 
sie/Sie
erklommen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe erklommen 
du
hast erklommen 
er/sie/es
hat erklommen 
wir
haben erklommen 
ihr
habt erklommen 
sie/Sie
haben erklommen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte erklommen 
du
hattest erklommen 
er/sie/es
hatte erklommen 
wir
hatten erklommen 
ihr
hattet erklommen 
sie/Sie
hatten erklommen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde erklimmen 
du
wirst erklimmen 
er/sie/es
wird erklimmen 
wir
werden erklimmen 
ihr
werdet erklimmen 
sie/Sie
werden erklimmen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde erklommen haben 
du
wirst erklommen haben 
er/sie/es
wird erklommen haben 
wir
werden erklommen haben 
ihr
werdet erklommen haben 
sie/Sie
werden erklommen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [erklimmen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
erklimme 
du
erklimmest 
er/sie/es
erklimme 
wir
erklimmen 
ihr
erklimmet 
sie/Sie
erklimmen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe erklommen 
du
habest erklommen 
er/sie/es
habe erklommen 
wir
haben erklommen 
ihr
habet erklommen 
sie/Sie
haben erklommen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erklimmen 
du
werdest erklimmen 
er/sie/es
werde erklimmen 
wir
werden erklimmen 
ihr
werdet erklimmen 
sie/Sie
werden erklimmen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde erklommen haben 
du
werdest erklommen haben 
er/sie/es
werde erklommen haben 
wir
werden erklommen haben 
ihr
werdet erklommen haben 
sie/Sie
werden erklommen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erklömme 
du
erklömmest; erklömmst 
er/sie/es
erklömme 
wir
erklömmen 
ihr
erklömmet; erklömmt 
sie/Sie
erklömmen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte erklommen 
du
hättest erklommen 
er/sie/es
hätte erklommen 
wir
hätten erklommen 
ihr
hättet erklommen 
sie/Sie
hätten erklommen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erklimmen 
du
würdest erklimmen 
er/sie/es
würde erklimmen 
wir
würden erklimmen 
ihr
würdet erklimmen 
sie/Sie
würden erklimmen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erklommen haben 
du
würdest erklommen haben 
er/sie/es
würde erklommen haben 
wir
würden erklommen haben 
ihr
würdet erklommen haben 
sie/Sie
würden erklommen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [erklimmen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
erklimme; erklimm 
ihr
erklimmt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [erklimmen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
erklimmend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
erklommen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne