Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ERWÄGEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): erwägen


Tłumaczenie: rozważać

Czas teraźniejszy prosty

er erwägt

Czas przeszły prosty

er erwog

Czas teraźniejszy dokonany

er hat erwogenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [erwägen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
erwäge 
du
erwägst 
er/sie/es
erwägt 
wir
erwägen 
ihr
erwägt 
sie/Sie
erwägen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
erwog 
du
erwogst 
er/sie/es
erwog 
wir
erwogen 
ihr
erwogt 
sie/Sie
erwogen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe erwogen 
du
hast erwogen 
er/sie/es
hat erwogen 
wir
haben erwogen 
ihr
habt erwogen 
sie/Sie
haben erwogen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte erwogen 
du
hattest erwogen 
er/sie/es
hatte erwogen 
wir
hatten erwogen 
ihr
hattet erwogen 
sie/Sie
hatten erwogen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde erwägen 
du
wirst erwägen 
er/sie/es
wird erwägen 
wir
werden erwägen 
ihr
werdet erwägen 
sie/Sie
werden erwägen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde erwogen haben 
du
wirst erwogen haben 
er/sie/es
wird erwogen haben 
wir
werden erwogen haben 
ihr
werdet erwogen haben 
sie/Sie
werden erwogen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [erwägen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
erwäge 
du
erwägest 
er/sie/es
erwäge 
wir
erwägen 
ihr
erwäget 
sie/Sie
erwägen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe erwogen 
du
habest erwogen 
er/sie/es
habe erwogen 
wir
haben erwogen 
ihr
habet erwogen 
sie/Sie
haben erwogen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erwägen 
du
werdest erwägen 
er/sie/es
werde erwägen 
wir
werden erwägen 
ihr
werdet erwägen 
sie/Sie
werden erwägen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde erwogen haben 
du
werdest erwogen haben 
er/sie/es
werde erwogen haben 
wir
werden erwogen haben 
ihr
werdet erwogen haben 
sie/Sie
werden erwogen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erwöge 
du
erwögest; erwögst 
er/sie/es
erwöge 
wir
erwögen 
ihr
erwöget; erwögt 
sie/Sie
erwögen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte erwogen 
du
hättest erwogen 
er/sie/es
hätte erwogen 
wir
hätten erwogen 
ihr
hättet erwogen 
sie/Sie
hätten erwogen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erwägen 
du
würdest erwägen 
er/sie/es
würde erwägen 
wir
würden erwägen 
ihr
würdet erwägen 
sie/Sie
würden erwägen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erwogen haben 
du
würdest erwogen haben 
er/sie/es
würde erwogen haben 
wir
würden erwogen haben 
ihr
würdet erwogen haben 
sie/Sie
würden erwogen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [erwägen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
erwäge; erwäg 
ihr
erwägt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [erwägen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
erwägend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
erwogen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne