Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GEBÄREN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): gebären


Tłumaczenie: miś

Czas teraźniejszy prosty

sie gebärt

Czas przeszły prosty

sie gebar

Czas teraźniejszy dokonany

sie hat geborenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [gebären]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
gebäre 
du
gebierst; gebärst 
er/sie/es
gebiert; gebärt 
wir
gebären 
ihr
gebärt 
sie/Sie
gebären 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
gebar 
du
gebarst 
er/sie/es
gebar 
wir
gebaren 
ihr
gebart 
sie/Sie
gebaren 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe geboren 
du
hast geboren 
er/sie/es
hat geboren 
wir
haben geboren 
ihr
habt geboren 
sie/Sie
haben geboren 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte geboren 
du
hattest geboren 
er/sie/es
hatte geboren 
wir
hatten geboren 
ihr
hattet geboren 
sie/Sie
hatten geboren 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde gebären 
du
wirst gebären 
er/sie/es
wird gebären 
wir
werden gebären 
ihr
werdet gebären 
sie/Sie
werden gebären 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geboren haben 
du
wirst geboren haben 
er/sie/es
wird geboren haben 
wir
werden geboren haben 
ihr
werdet geboren haben 
sie/Sie
werden geboren haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [gebären]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
gebäre 
du
gebärest 
er/sie/es
gebäre 
wir
gebären 
ihr
gebäret 
sie/Sie
gebären 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe geboren 
du
habest geboren 
er/sie/es
habe geboren 
wir
haben geboren 
ihr
habet geboren 
sie/Sie
haben geboren 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gebären 
du
werdest gebären 
er/sie/es
werde gebären 
wir
werden gebären 
ihr
werdet gebären 
sie/Sie
werden gebären 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geboren haben 
du
werdest geboren haben 
er/sie/es
werde geboren haben 
wir
werden geboren haben 
ihr
werdet geboren haben 
sie/Sie
werden geboren haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gebäre 
du
gebärest; gebärst 
er/sie/es
gebäre 
wir
gebären 
ihr
gebäret; gebärt 
sie/Sie
gebären 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geboren 
du
hättest geboren 
er/sie/es
hätte geboren 
wir
hätten geboren 
ihr
hättet geboren 
sie/Sie
hätten geboren 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gebären 
du
würdest gebären 
er/sie/es
würde gebären 
wir
würden gebären 
ihr
würdet gebären 
sie/Sie
würden gebären 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geboren haben 
du
würdest geboren haben 
er/sie/es
würde geboren haben 
wir
würden geboren haben 
ihr
würdet geboren haben 
sie/Sie
würden geboren haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [gebären]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
gebär 
ihr
gebärt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [gebären]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
gebärend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geboren 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne