Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GEBEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): geben


Tłumaczenie: dać

Czas teraźniejszy prosty

er gibt

Czas przeszły prosty

er gab

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gegebenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [geben]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
gebe 
du
gibst 
er/sie/es
gibt 
wir
geben 
ihr
gebt 
sie/Sie
geben 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
gab 
du
gabst 
er/sie/es
gab 
wir
gaben 
ihr
gabt 
sie/Sie
gaben 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gegeben 
du
hast gegeben 
er/sie/es
hat gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habt gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gegeben 
du
hattest gegeben 
er/sie/es
hatte gegeben 
wir
hatten gegeben 
ihr
hattet gegeben 
sie/Sie
hatten gegeben 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde geben 
du
wirst geben 
er/sie/es
wird geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gegeben haben 
du
wirst gegeben haben 
er/sie/es
wird gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [geben]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
gebe 
du
gebest 
er/sie/es
gebe 
wir
geben 
ihr
gebet 
sie/Sie
geben 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gegeben 
du
habest gegeben 
er/sie/es
habe gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habet gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde geben 
du
werdest geben 
er/sie/es
werde geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gegeben haben 
du
werdest gegeben haben 
er/sie/es
werde gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gäbe 
du
gäbest; gäbst 
er/sie/es
gäbe 
wir
gäben 
ihr
gäbet; gäbt 
sie/Sie
gäben 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegeben 
du
hättest gegeben 
er/sie/es
hätte gegeben 
wir
hätten gegeben 
ihr
hättet gegeben 
sie/Sie
hätten gegeben 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde geben 
du
würdest geben 
er/sie/es
würde geben 
wir
würden geben 
ihr
würdet geben 
sie/Sie
würden geben 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegeben haben 
du
würdest gegeben haben 
er/sie/es
würde gegeben haben 
wir
würden gegeben haben 
ihr
würdet gegeben haben 
sie/Sie
würden gegeben haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [geben]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
gib 
ihr
gebt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [geben]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
gebend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gegeben 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne