Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GEDEIHEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): gedeihen


Tłumaczenie: prosperować

Czas teraźniejszy prosty

er gedeiht

Czas przeszły prosty

er gedieh

Czas teraźniejszy dokonany

er ist gediehenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [gedeihen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
gedeihe 
du
gedeihst 
er/sie/es
gedeiht 
wir
gedeihen 
ihr
gedeiht 
sie/Sie
gedeihen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
gedieh 
du
gediehst 
er/sie/es
gedieh 
wir
gediehen 
ihr
gedieht 
sie/Sie
gediehen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin gediehen 
du
bist gediehen 
er/sie/es
ist gediehen 
wir
sind gediehen 
ihr
seid gediehen 
sie/Sie
sind gediehen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war gediehen 
du
warst gediehen 
er/sie/es
war gediehen 
wir
waren gediehen 
ihr
wart gediehen 
sie/Sie
waren gediehen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde gedeihen 
du
wirst gedeihen 
er/sie/es
wird gedeihen 
wir
werden gedeihen 
ihr
werdet gedeihen 
sie/Sie
werden gedeihen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gediehen sein 
du
wirst gediehen sein 
er/sie/es
wird gediehen sein 
wir
werden gediehen sein 
ihr
werdet gediehen sein 
sie/Sie
werden gediehen sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [gedeihen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
gedeihe 
du
gedeihest 
er/sie/es
gedeihe 
wir
gedeihen 
ihr
gedeihet 
sie/Sie
gedeihen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei gediehen 
du
seiest gediehen; seist gediehen 
er/sie/es
sei gediehen 
wir
seien gediehen 
ihr
seiet gediehen 
sie/Sie
seien gediehen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gedeihen 
du
werdest gedeihen 
er/sie/es
werde gedeihen 
wir
werden gedeihen 
ihr
werdet gedeihen 
sie/Sie
werden gedeihen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gediehen sein 
du
werdest gediehen sein 
er/sie/es
werde gediehen sein 
wir
werden gediehen sein 
ihr
werdet gediehen sein 
sie/Sie
werden gediehen sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gediehe 
du
gediehest 
er/sie/es
gediehe 
wir
gediehen 
ihr
gediehet 
sie/Sie
gediehen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gediehen 
du
wärest gediehen 
er/sie/es
wäre gediehen 
wir
wären gediehen 
ihr
wäret gediehen 
sie/Sie
wären gediehen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gedeihen 
du
würdest gedeihen 
er/sie/es
würde gedeihen 
wir
würden gedeihen 
ihr
würdet gedeihen 
sie/Sie
würden gedeihen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gediehen sein 
du
würdest gediehen sein 
er/sie/es
würde gediehen sein 
wir
würden gediehen sein 
ihr
würdet gediehen sein 
sie/Sie
würden gediehen sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [gedeihen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
gedeihe; gedeih 
ihr
gedeiht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [gedeihen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
gedeihend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gediehen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne