Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GEHEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): gehen


Tłumaczenie: przejdź

Czas teraźniejszy prosty

er geht

Czas przeszły prosty

er ging

Czas teraźniejszy dokonany

er ist gegangenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [gehen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
gehe 
du
gehst 
er/sie/es
geht 
wir
gehen 
ihr
geht 
sie/Sie
gehen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
ging 
du
gingst 
er/sie/es
ging 
wir
gingen 
ihr
gingt 
sie/Sie
gingen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin gegangen 
du
bist gegangen 
er/sie/es
ist gegangen 
wir
sind gegangen 
ihr
seid gegangen 
sie/Sie
sind gegangen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war gegangen 
du
warst gegangen 
er/sie/es
war gegangen 
wir
waren gegangen 
ihr
wart gegangen 
sie/Sie
waren gegangen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde gehen 
du
wirst gehen 
er/sie/es
wird gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gegangen sein 
du
wirst gegangen sein 
er/sie/es
wird gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [gehen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
gehe 
du
gehest 
er/sie/es
gehe 
wir
gehen 
ihr
gehet 
sie/Sie
gehen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei gegangen 
du
seiest gegangen; seist gegangen 
er/sie/es
sei gegangen 
wir
seien gegangen 
ihr
seiet gegangen 
sie/Sie
seien gegangen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gehen 
du
werdest gehen 
er/sie/es
werde gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gegangen sein 
du
werdest gegangen sein 
er/sie/es
werde gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ginge 
du
gingest 
er/sie/es
ginge 
wir
gingen 
ihr
ginget 
sie/Sie
gingen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gegangen 
du
wärest gegangen 
er/sie/es
wäre gegangen 
wir
wären gegangen 
ihr
wäret gegangen 
sie/Sie
wären gegangen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gehen 
du
würdest gehen 
er/sie/es
würde gehen 
wir
würden gehen 
ihr
würdet gehen 
sie/Sie
würden gehen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegangen sein 
du
würdest gegangen sein 
er/sie/es
würde gegangen sein 
wir
würden gegangen sein 
ihr
würdet gegangen sein 
sie/Sie
würden gegangen sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [gehen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
gehe; geh 
ihr
geht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [gehen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
gehend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gegangen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne