Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GEWINNEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): gewinnen


Tłumaczenie: wygrana

Czas teraźniejszy prosty

er gewinnt

Czas przeszły prosty

er gewann

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gewonnenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [gewinnen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
gewinne 
du
gewinnst 
er/sie/es
gewinnt 
wir
gewinnen 
ihr
gewinnt 
sie/Sie
gewinnen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
gewann 
du
gewannst 
er/sie/es
gewann 
wir
gewannen 
ihr
gewannt 
sie/Sie
gewannen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gewonnen 
du
hast gewonnen 
er/sie/es
hat gewonnen 
wir
haben gewonnen 
ihr
habt gewonnen 
sie/Sie
haben gewonnen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gewonnen 
du
hattest gewonnen 
er/sie/es
hatte gewonnen 
wir
hatten gewonnen 
ihr
hattet gewonnen 
sie/Sie
hatten gewonnen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde gewinnen 
du
wirst gewinnen 
er/sie/es
wird gewinnen 
wir
werden gewinnen 
ihr
werdet gewinnen 
sie/Sie
werden gewinnen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gewonnen haben 
du
wirst gewonnen haben 
er/sie/es
wird gewonnen haben 
wir
werden gewonnen haben 
ihr
werdet gewonnen haben 
sie/Sie
werden gewonnen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [gewinnen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
gewinne 
du
gewinnest 
er/sie/es
gewinne 
wir
gewinnen 
ihr
gewinnet 
sie/Sie
gewinnen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gewonnen 
du
habest gewonnen 
er/sie/es
habe gewonnen 
wir
haben gewonnen 
ihr
habet gewonnen 
sie/Sie
haben gewonnen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gewinnen 
du
werdest gewinnen 
er/sie/es
werde gewinnen 
wir
werden gewinnen 
ihr
werdet gewinnen 
sie/Sie
werden gewinnen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gewonnen haben 
du
werdest gewonnen haben 
er/sie/es
werde gewonnen haben 
wir
werden gewonnen haben 
ihr
werdet gewonnen haben 
sie/Sie
werden gewonnen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gewönne; gewänne 
du
gewönnest; gewönnst; gewännest; gewännst 
er/sie/es
gewönne; gewänne 
wir
gewönnen; gewänne 
ihr
gewönnet; gewönnt; gewännet; gewännt 
sie/Sie
gewönnen; gewännen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewonnen 
du
hättest gewonnen 
er/sie/es
hätte gewonnen 
wir
hätten gewonnen 
ihr
hättet gewonnen 
sie/Sie
hätten gewonnen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gewinnen 
du
würdest gewinnen 
er/sie/es
würde gewinnen 
wir
würden gewinnen 
ihr
würdet gewinnen 
sie/Sie
würden gewinnen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewonnen haben 
du
würdest gewonnen haben 
er/sie/es
würde gewonnen haben 
wir
würden gewonnen haben 
ihr
würdet gewonnen haben 
sie/Sie
würden gewonnen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [gewinnen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
gewinne; gewinn 
ihr
gewinnt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [gewinnen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
gewinnend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gewonnen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne