Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GRABEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): graben


Tłumaczenie: kopać

Czas teraźniejszy prosty

er gräbt

Czas przeszły prosty

er grub

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gegrabenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [graben]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
grabe 
du
gräbst 
er/sie/es
gräbt 
wir
graben 
ihr
grabt 
sie/Sie
graben 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
grub 
du
grubst 
er/sie/es
grub 
wir
gruben 
ihr
grubt 
sie/Sie
gruben 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gegraben 
du
hast gegraben 
er/sie/es
hat gegraben 
wir
haben gegraben 
ihr
habt gegraben 
sie/Sie
haben gegraben 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gegraben 
du
hattest gegraben 
er/sie/es
hatte gegraben 
wir
hatten gegraben 
ihr
hattet gegraben 
sie/Sie
hatten gegraben 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde graben 
du
wirst graben 
er/sie/es
wird graben 
wir
werden graben 
ihr
werdet graben 
sie/Sie
werden graben 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gegraben haben 
du
wirst gegraben haben 
er/sie/es
wird gegraben haben 
wir
werden gegraben haben 
ihr
werdet gegraben haben 
sie/Sie
werden gegraben haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [graben]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
grabe 
du
grabest 
er/sie/es
grabe 
wir
graben 
ihr
grabet 
sie/Sie
graben 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gegraben 
du
habest gegraben 
er/sie/es
habe gegraben 
wir
haben gegraben 
ihr
habet gegraben 
sie/Sie
haben gegraben 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde graben 
du
werdest graben 
er/sie/es
werde graben 
wir
werden graben 
ihr
werdet graben 
sie/Sie
werden graben 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gegraben haben 
du
werdest gegraben haben 
er/sie/es
werde gegraben haben 
wir
werden gegraben haben 
ihr
werdet gegraben haben 
sie/Sie
werden gegraben haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
grübe 
du
grübest; grübst 
er/sie/es
grübe 
wir
grüben 
ihr
grübet; grübt 
sie/Sie
grüben 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegraben 
du
hättest gegraben 
er/sie/es
hätte gegraben 
wir
hätten gegraben 
ihr
hättet gegraben 
sie/Sie
hätten gegraben 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde graben 
du
würdest graben 
er/sie/es
würde graben 
wir
würden graben 
ihr
würdet graben 
sie/Sie
würden graben 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegraben haben 
du
würdest gegraben haben 
er/sie/es
würde gegraben haben 
wir
würden gegraben haben 
ihr
würdet gegraben haben 
sie/Sie
würden gegraben haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [graben]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
grabe; grab 
ihr
grabt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [graben]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
grabend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gegraben 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne