Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - GREIFEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): greifen


Tłumaczenie: mieć

Czas teraźniejszy prosty

er greift

Czas przeszły prosty

er griff

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gegriffenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [greifen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
greife 
du
greifst 
er/sie/es
greift 
wir
greifen 
ihr
greift 
sie/Sie
greifen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
griff 
du
griffst 
er/sie/es
griff 
wir
griffen 
ihr
grifft 
sie/Sie
griffen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gegriffen 
du
hast gegriffen 
er/sie/es
hat gegriffen 
wir
haben gegriffen 
ihr
habt gegriffen 
sie/Sie
haben gegriffen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gegriffen 
du
hattest gegriffen 
er/sie/es
hatte gegriffen 
wir
hatten gegriffen 
ihr
hattet gegriffen 
sie/Sie
hatten gegriffen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde greifen 
du
wirst greifen 
er/sie/es
wird greifen 
wir
werden greifen 
ihr
werdet greifen 
sie/Sie
werden greifen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gegriffen haben 
du
wirst gegriffen haben 
er/sie/es
wird gegriffen haben 
wir
werden gegriffen haben 
ihr
werdet gegriffen haben 
sie/Sie
werden gegriffen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [greifen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
greife 
du
greifest 
er/sie/es
greife 
wir
greifen 
ihr
greifet 
sie/Sie
greifen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gegriffen 
du
habest gegriffen 
er/sie/es
habe gegriffen 
wir
haben gegriffen 
ihr
habet gegriffen 
sie/Sie
haben gegriffen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde greifen 
du
werdest greifen 
er/sie/es
werde greifen 
wir
werden greifen 
ihr
werdet greifen 
sie/Sie
werden greifen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gegriffen haben 
du
werdest gegriffen haben 
er/sie/es
werde gegriffen haben 
wir
werden gegriffen haben 
ihr
werdet gegriffen haben 
sie/Sie
werden gegriffen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
griffe 
du
griffest 
er/sie/es
griffe 
wir
griffen 
ihr
griffet 
sie/Sie
griffen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegriffen 
du
hättest gegriffen 
er/sie/es
hätte gegriffen 
wir
hätten gegriffen 
ihr
hättet gegriffen 
sie/Sie
hätten gegriffen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde greifen 
du
würdest greifen 
er/sie/es
würde greifen 
wir
würden greifen 
ihr
würdet greifen 
sie/Sie
würden greifen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegriffen haben 
du
würdest gegriffen haben 
er/sie/es
würde gegriffen haben 
wir
würden gegriffen haben 
ihr
würdet gegriffen haben 
sie/Sie
würden gegriffen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [greifen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
greife; greif 
ihr
greift 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [greifen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
greifend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gegriffen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne