Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - HEISSEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): heißen


Tłumaczenie: nazwać

Czas teraźniejszy prosty

er heißt

Czas przeszły prosty

er hieß

Czas teraźniejszy dokonany

er hat geheißenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [heißen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
heiße 
du
heißt 
er/sie/es
heißt 
wir
heißen 
ihr
heißt 
sie/Sie
heißen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
hieß 
du
hießest; hießt 
er/sie/es
hieß 
wir
hießen 
ihr
hießt 
sie/Sie
hießen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe geheißen 
du
hast geheißen 
er/sie/es
hat geheißen 
wir
haben geheißen 
ihr
habt geheißen 
sie/Sie
haben geheißen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte geheißen 
du
hattest geheißen 
er/sie/es
hatte geheißen 
wir
hatten geheißen 
ihr
hattet geheißen 
sie/Sie
hatten geheißen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde heißen 
du
wirst heißen 
er/sie/es
wird heißen 
wir
werden heißen 
ihr
werdet heißen 
sie/Sie
werden heißen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geheißen haben 
du
wirst geheißen haben 
er/sie/es
wird geheißen haben 
wir
werden geheißen haben 
ihr
werdet geheißen haben 
sie/Sie
werden geheißen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [heißen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
heiße 
du
heißest 
er/sie/es
heiße 
wir
heißen 
ihr
heißet 
sie/Sie
heißen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe geheißen 
du
habest geheißen 
er/sie/es
habe geheißen 
wir
haben geheißen 
ihr
habet geheißen 
sie/Sie
haben geheißen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde heißen 
du
werdest heißen 
er/sie/es
werde heißen 
wir
werden heißen 
ihr
werdet heißen 
sie/Sie
werden heißen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geheißen haben 
du
werdest geheißen haben 
er/sie/es
werde geheißen haben 
wir
werden geheißen haben 
ihr
werdet geheißen haben 
sie/Sie
werden geheißen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hieße 
du
hießest 
er/sie/es
hieße 
wir
hießen 
ihr
hießet 
sie/Sie
hießen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geheißen 
du
hättest geheißen 
er/sie/es
hätte geheißen 
wir
hätten geheißen 
ihr
hättet geheißen 
sie/Sie
hätten geheißen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde heißen 
du
würdest heißen 
er/sie/es
würde heißen 
wir
würden heißen 
ihr
würdet heißen 
sie/Sie
würden heißen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geheißen haben 
du
würdest geheißen haben 
er/sie/es
würde geheißen haben 
wir
würden geheißen haben 
ihr
würdet geheißen haben 
sie/Sie
würden geheißen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [heißen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
heiß; heiße 
ihr
heißt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [heißen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
heißend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geheißen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne