Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - KENNEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): kennen


Tłumaczenie: wiedzieć

Czas teraźniejszy prosty

er kennt

Czas przeszły prosty

er kannte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gekanntOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [kennen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
kenne 
du
kennst 
er/sie/es
kennt 
wir
kennen 
ihr
kennt 
sie/Sie
kennen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
kannte 
du
kanntest 
er/sie/es
kannte 
wir
kannten 
ihr
kanntet 
sie/Sie
kannten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gekannt 
du
hast gekannt 
er/sie/es
hat gekannt 
wir
haben gekannt 
ihr
habt gekannt 
sie/Sie
haben gekannt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gekannt 
du
hattest gekannt 
er/sie/es
hatte gekannt 
wir
hatten gekannt 
ihr
hattet gekannt 
sie/Sie
hatten gekannt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde kennen 
du
wirst kennen 
er/sie/es
wird kennen 
wir
werden kennen 
ihr
werdet kennen 
sie/Sie
werden kennen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gekannt haben 
du
wirst gekannt haben 
er/sie/es
wird gekannt haben 
wir
werden gekannt haben 
ihr
werdet gekannt haben 
sie/Sie
werden gekannt haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [kennen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
kenne 
du
kennest 
er/sie/es
kenne 
wir
kennen 
ihr
kennet 
sie/Sie
kennen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gekannt 
du
habest gekannt 
er/sie/es
habe gekannt 
wir
haben gekannt 
ihr
habet gekannt 
sie/Sie
haben gekannt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde kennen 
du
werdest kennen 
er/sie/es
werde kennen 
wir
werden kennen 
ihr
werdet kennen 
sie/Sie
werden kennen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gekannt haben 
du
werdest gekannt haben 
er/sie/es
werde gekannt haben 
wir
werden gekannt haben 
ihr
werdet gekannt haben 
sie/Sie
werden gekannt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
kennte 
du
kenntest 
er/sie/es
kennte 
wir
kennten 
ihr
kenntet 
sie/Sie
kennten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gekannt 
du
hättest gekannt 
er/sie/es
hätte gekannt 
wir
hätten gekannt 
ihr
hättet gekannt 
sie/Sie
hätten gekannt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde kennen 
du
würdest kennen 
er/sie/es
würde kennen 
wir
würden kennen 
ihr
würdet kennen 
sie/Sie
würden kennen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gekannt haben 
du
würdest gekannt haben 
er/sie/es
würde gekannt haben 
wir
würden gekannt haben 
ihr
würdet gekannt haben 
sie/Sie
würden gekannt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [kennen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
kenne; kenn 
ihr
kennt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [kennen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
kennend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gekannt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne