Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - KLINGEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): klingen


Tłumaczenie: dźwięk

Czas teraźniejszy prosty

er klingt

Czas przeszły prosty

er klang

Czas teraźniejszy dokonany

er hat geklungenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [klingen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
klinge 
du
klingst 
er/sie/es
klingt 
wir
klingen 
ihr
klingt 
sie/Sie
klingen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
klang 
du
klangst 
er/sie/es
klang 
wir
klangen 
ihr
klangt 
sie/Sie
klangen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe geklungen 
du
hast geklungen 
er/sie/es
hat geklungen 
wir
haben geklungen 
ihr
habt geklungen 
sie/Sie
haben geklungen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte geklungen 
du
hattest geklungen 
er/sie/es
hatte geklungen 
wir
hatten geklungen 
ihr
hattet geklungen 
sie/Sie
hatten geklungen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde klingen 
du
wirst klingen 
er/sie/es
wird klingen 
wir
werden klingen 
ihr
werdet klingen 
sie/Sie
werden klingen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geklungen haben 
du
wirst geklungen haben 
er/sie/es
wird geklungen haben 
wir
werden geklungen haben 
ihr
werdet geklungen haben 
sie/Sie
werden geklungen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [klingen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
klinge 
du
klingest 
er/sie/es
klinge 
wir
klingen 
ihr
klinget 
sie/Sie
klingen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe geklungen 
du
habest geklungen 
er/sie/es
habe geklungen 
wir
haben geklungen 
ihr
habet geklungen 
sie/Sie
haben geklungen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde klingen 
du
werdest klingen 
er/sie/es
werde klingen 
wir
werden klingen 
ihr
werdet klingen 
sie/Sie
werden klingen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geklungen haben 
du
werdest geklungen haben 
er/sie/es
werde geklungen haben 
wir
werden geklungen haben 
ihr
werdet geklungen haben 
sie/Sie
werden geklungen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
klänge 
du
klängest; klängst 
er/sie/es
klänge 
wir
klängen 
ihr
klänget; klängt 
sie/Sie
klängen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geklungen 
du
hättest geklungen 
er/sie/es
hätte geklungen 
wir
hätten geklungen 
ihr
hättet geklungen 
sie/Sie
hätten geklungen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde klingen 
du
würdest klingen 
er/sie/es
würde klingen 
wir
würden klingen 
ihr
würdet klingen 
sie/Sie
würden klingen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geklungen haben 
du
würdest geklungen haben 
er/sie/es
würde geklungen haben 
wir
würden geklungen haben 
ihr
würdet geklungen haben 
sie/Sie
würden geklungen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [klingen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
klinge; kling 
ihr
klingt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [klingen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
klingend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geklungen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne