Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - KÖNNEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): können


Tłumaczenie: puszka

Czas teraźniejszy prosty

er kann

Czas przeszły prosty

er konnte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gekonntOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [können]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
kann 
du
kannst 
er/sie/es
kann 
wir
können 
ihr
könnt 
sie/Sie
können 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
konnte 
du
konntest 
er/sie/es
konnte 
wir
konnten 
ihr
konntet 
sie/Sie
konnten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gekonnt 
du
hast gekonnt 
er/sie/es
hat gekonnt 
wir
haben gekonnt 
ihr
habt gekonnt 
sie/Sie
haben gekonnt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gekonnt 
du
hattest gekonnt 
er/sie/es
hatte gekonnt 
wir
hatten gekonnt 
ihr
hattet gekonnt 
sie/Sie
hatten gekonnt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde können 
du
wirst können 
er/sie/es
wird können 
wir
werden können 
ihr
werdet können 
sie/Sie
werden können 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gekonnt haben 
du
wirst gekonnt haben 
er/sie/es
wird gekonnt haben 
wir
werden gekonnt haben 
ihr
werdet gekonnt haben 
sie/Sie
werden gekonnt haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [können]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
könne 
du
könnest 
er/sie/es
könne 
wir
können 
ihr
könnet 
sie/Sie
können 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gekonnt 
du
habest gekonnt 
er/sie/es
habe gekonnt 
wir
haben gekonnt 
ihr
habet gekonnt 
sie/Sie
haben gekonnt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde können 
du
werdest können 
er/sie/es
werde können 
wir
werden können 
ihr
werdet können 
sie/Sie
werden können 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gekonnt haben 
du
werdest gekonnt haben 
er/sie/es
werde gekonnt haben 
wir
werden gekonnt haben 
ihr
werdet gekonnt haben 
sie/Sie
werden gekonnt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
könnte 
du
könntest 
er/sie/es
könnte 
wir
könnten 
ihr
könntet 
sie/Sie
könnten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gekonnt 
du
hättest gekonnt 
er/sie/es
hätte gekonnt 
wir
hätten gekonnt 
ihr
hättet gekonnt 
sie/Sie
hätten gekonnt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde können 
du
würdest können 
er/sie/es
würde können 
wir
würden können 
ihr
würdet können 
sie/Sie
würden können 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gekonnt haben 
du
würdest gekonnt haben 
er/sie/es
würde gekonnt haben 
wir
würden gekonnt haben 
ihr
würdet gekonnt haben 
sie/Sie
würden gekonnt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [können]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
kann 
ihr
könnt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [können]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
könnend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gekonnt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne