Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - LADEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): laden


Tłumaczenie: uczta

Czas teraźniejszy prosty

er lädt

Czas przeszły prosty

er lud

Czas teraźniejszy dokonany

er hat geladenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [laden]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
lade 
du
lädst 
er/sie/es
lädt 
wir
laden 
ihr
ladet 
sie/Sie
laden 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
lud 
du
ludst; ludest 
er/sie/es
lud 
wir
luden 
ihr
ludet 
sie/Sie
luden 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe geladen 
du
hast geladen 
er/sie/es
hat geladen 
wir
haben geladen 
ihr
habt geladen 
sie/Sie
haben geladen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte geladen 
du
hattest geladen 
er/sie/es
hatte geladen 
wir
hatten geladen 
ihr
hattet geladen 
sie/Sie
hatten geladen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde laden 
du
wirst laden 
er/sie/es
wird laden 
wir
werden laden 
ihr
werdet laden 
sie/Sie
werden laden 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geladen haben 
du
wirst geladen haben 
er/sie/es
wird geladen haben 
wir
werden geladen haben 
ihr
werdet geladen haben 
sie/Sie
werden geladen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [laden]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
lade 
du
ladest 
er/sie/es
lade 
wir
laden 
ihr
ladet 
sie/Sie
laden 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe geladen 
du
habest geladen 
er/sie/es
habe geladen 
wir
haben geladen 
ihr
habet geladen 
sie/Sie
haben geladen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde laden 
du
werdest laden 
er/sie/es
werde laden 
wir
werden laden 
ihr
werdet laden 
sie/Sie
werden laden 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geladen haben 
du
werdest geladen haben 
er/sie/es
werde geladen haben 
wir
werden geladen haben 
ihr
werdet geladen haben 
sie/Sie
werden geladen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
lüde 
du
lüdest 
er/sie/es
lüde 
wir
lüden 
ihr
lüdet 
sie/Sie
lüden 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geladen 
du
hättest geladen 
er/sie/es
hätte geladen 
wir
hätten geladen 
ihr
hättet geladen 
sie/Sie
hätten geladen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde laden 
du
würdest laden 
er/sie/es
würde laden 
wir
würden laden 
ihr
würdet laden 
sie/Sie
würden laden 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geladen haben 
du
würdest geladen haben 
er/sie/es
würde geladen haben 
wir
würden geladen haben 
ihr
würdet geladen haben 
sie/Sie
würden geladen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [laden]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
lade; lad 
ihr
ladet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [laden]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
ladend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geladen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne