Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - LEIHEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): leihen


Tłumaczenie: użyczyć

Czas teraźniejszy prosty

er leiht

Czas przeszły prosty

er lieh

Czas teraźniejszy dokonany

er hat geliehenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [leihen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
leihe 
du
leihst 
er/sie/es
leiht 
wir
leihen 
ihr
leiht 
sie/Sie
leihen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
lieh 
du
liehst 
er/sie/es
lieh 
wir
liehen 
ihr
lieht 
sie/Sie
liehen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe geliehen 
du
hast geliehen 
er/sie/es
hat geliehen 
wir
haben geliehen 
ihr
habt geliehen 
sie/Sie
haben geliehen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte geliehen 
du
hattest geliehen 
er/sie/es
hatte geliehen 
wir
hatten geliehen 
ihr
hattet geliehen 
sie/Sie
hatten geliehen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde leihen 
du
wirst leihen 
er/sie/es
wird leihen 
wir
werden leihen 
ihr
werdet leihen 
sie/Sie
werden leihen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geliehen haben 
du
wirst geliehen haben 
er/sie/es
wird geliehen haben 
wir
werden geliehen haben 
ihr
werdet geliehen haben 
sie/Sie
werden geliehen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [leihen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
leihe 
du
leihest 
er/sie/es
leihe 
wir
leihen 
ihr
leihet 
sie/Sie
leihen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe geliehen 
du
habest geliehen 
er/sie/es
habe geliehen 
wir
haben geliehen 
ihr
habet geliehen 
sie/Sie
haben geliehen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde leihen 
du
werdest leihen 
er/sie/es
werde leihen 
wir
werden leihen 
ihr
werdet leihen 
sie/Sie
werden leihen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geliehen haben 
du
werdest geliehen haben 
er/sie/es
werde geliehen haben 
wir
werden geliehen haben 
ihr
werdet geliehen haben 
sie/Sie
werden geliehen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
liehe 
du
liehest 
er/sie/es
liehe 
wir
liehen 
ihr
liehet 
sie/Sie
liehen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geliehen 
du
hättest geliehen 
er/sie/es
hätte geliehen 
wir
hätten geliehen 
ihr
hättet geliehen 
sie/Sie
hätten geliehen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde leihen 
du
würdest leihen 
er/sie/es
würde leihen 
wir
würden leihen 
ihr
würdet leihen 
sie/Sie
würden leihen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geliehen haben 
du
würdest geliehen haben 
er/sie/es
würde geliehen haben 
wir
würden geliehen haben 
ihr
würdet geliehen haben 
sie/Sie
würden geliehen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [leihen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
leihe; leih 
ihr
leiht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [leihen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
leihend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geliehen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne