Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - LESEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): lesen


Tłumaczenie: czytać

Czas teraźniejszy prosty

er liest

Czas przeszły prosty

er las

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gelesenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [lesen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
lese 
du
liest 
er/sie/es
liest 
wir
lesen 
ihr
lest 
sie/Sie
lesen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
las 
du
lasest; last 
er/sie/es
las 
wir
lasen 
ihr
last 
sie/Sie
lasen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gelesen 
du
hast gelesen 
er/sie/es
hat gelesen 
wir
haben gelesen 
ihr
habt gelesen 
sie/Sie
haben gelesen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gelesen 
du
hattest gelesen 
er/sie/es
hatte gelesen 
wir
hatten gelesen 
ihr
hattet gelesen 
sie/Sie
hatten gelesen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde lesen 
du
wirst lesen 
er/sie/es
wird lesen 
wir
werden lesen 
ihr
werdet lesen 
sie/Sie
werden lesen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gelesen haben 
du
wirst gelesen haben 
er/sie/es
wird gelesen haben 
wir
werden gelesen haben 
ihr
werdet gelesen haben 
sie/Sie
werden gelesen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [lesen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
lese 
du
lesest 
er/sie/es
lese 
wir
lesen 
ihr
leset 
sie/Sie
lesen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gelesen 
du
habest gelesen 
er/sie/es
habe gelesen 
wir
haben gelesen 
ihr
habet gelesen 
sie/Sie
haben gelesen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde lesen 
du
werdest lesen 
er/sie/es
werde lesen 
wir
werden lesen 
ihr
werdet lesen 
sie/Sie
werden lesen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gelesen haben 
du
werdest gelesen haben 
er/sie/es
werde gelesen haben 
wir
werden gelesen haben 
ihr
werdet gelesen haben 
sie/Sie
werden gelesen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
läse 
du
läsest 
er/sie/es
läse 
wir
läsen 
ihr
läset 
sie/Sie
läsen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gelesen 
du
hättest gelesen 
er/sie/es
hätte gelesen 
wir
hätten gelesen 
ihr
hättet gelesen 
sie/Sie
hätten gelesen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde lesen 
du
würdest lesen 
er/sie/es
würde lesen 
wir
würden lesen 
ihr
würdet lesen 
sie/Sie
würden lesen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelesen haben 
du
würdest gelesen haben 
er/sie/es
würde gelesen haben 
wir
würden gelesen haben 
ihr
würdet gelesen haben 
sie/Sie
würden gelesen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [lesen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
lies 
ihr
lest 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [lesen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
lesend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gelesen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne