Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - LIEGEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): liegen


Tłumaczenie: kłamstwo

Czas teraźniejszy prosty

er liegt

Czas przeszły prosty

er lag

Czas teraźniejszy dokonany

er hat/ist gelegenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [liegen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
liege 
du
liegst 
er/sie/es
liegt 
wir
liegen 
ihr
liegt 
sie/Sie
liegen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
lag 
du
lagst 
er/sie/es
lag 
wir
lagen 
ihr
lagt 
sie/Sie
lagen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gelegen 
du
hast gelegen 
er/sie/es
hat gelegen 
wir
haben gelegen 
ihr
habt gelegen 
sie/Sie
haben gelegen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gelegen 
du
hattest gelegen 
er/sie/es
hatte gelegen 
wir
hatten gelegen 
ihr
hattet gelegen 
sie/Sie
hatten gelegen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde liegen 
du
wirst liegen 
er/sie/es
wird liegen 
wir
werden liegen 
ihr
werdet liegen 
sie/Sie
werden liegen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gelegen haben 
du
wirst gelegen haben 
er/sie/es
wird gelegen haben 
wir
werden gelegen haben 
ihr
werdet gelegen haben 
sie/Sie
werden gelegen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [liegen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
liege 
du
liegest 
er/sie/es
liege 
wir
liegen 
ihr
lieget 
sie/Sie
liegen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gelegen 
du
habest gelegen 
er/sie/es
habe gelegen 
wir
haben gelegen 
ihr
habet gelegen 
sie/Sie
haben gelegen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde liegen 
du
werdest liegen 
er/sie/es
werde liegen 
wir
werden liegen 
ihr
werdet liegen 
sie/Sie
werden liegen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gelegen haben 
du
werdest gelegen haben 
er/sie/es
werde gelegen haben 
wir
werden gelegen haben 
ihr
werdet gelegen haben 
sie/Sie
werden gelegen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
läge 
du
lägest; lägst 
er/sie/es
läge 
wir
lägen 
ihr
läget; lägt 
sie/Sie
lägen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gelegen 
du
hättest gelegen 
er/sie/es
hätte gelegen 
wir
hätten gelegen 
ihr
hättet gelegen 
sie/Sie
hätten gelegen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde liegen 
du
würdest liegen 
er/sie/es
würde liegen 
wir
würden liegen 
ihr
würdet liegen 
sie/Sie
würden liegen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelegen haben 
du
würdest gelegen haben 
er/sie/es
würde gelegen haben 
wir
würden gelegen haben 
ihr
würdet gelegen haben 
sie/Sie
würden gelegen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [liegen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
liege; lieg 
ihr
liegt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [liegen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
liegend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gelegen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne