Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - MAHLEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): mahlen


Tłumaczenie: harówka

Czas teraźniejszy prosty

er mahlt

Czas przeszły prosty

er mahlte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gemahlenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [mahlen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
mahle 
du
mahlst 
er/sie/es
mahlt 
wir
mahlen 
ihr
mahlt 
sie/Sie
mahlen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
mahlte; mul 
du
mahltest; mulst 
er/sie/es
mahlte; mul 
wir
mahlten; mulen 
ihr
mahltet; mult 
sie/Sie
mahlten; mulen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gemahlen 
du
hast gemahlen 
er/sie/es
hat gemahlen 
wir
haben gemahlen 
ihr
habt gemahlen 
sie/Sie
haben gemahlen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gemahlen 
du
hattest gemahlen 
er/sie/es
hatte gemahlen 
wir
hatten gemahlen 
ihr
hattet gemahlen 
sie/Sie
hatten gemahlen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde mahlen 
du
wirst mahlen 
er/sie/es
wird mahlen 
wir
werden mahlen 
ihr
werdet mahlen 
sie/Sie
werden mahlen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gemahlen haben 
du
wirst gemahlen haben 
er/sie/es
wird gemahlen haben 
wir
werden gemahlen haben 
ihr
werdet gemahlen haben 
sie/Sie
werden gemahlen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [mahlen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
mahle 
du
mahlest 
er/sie/es
mahle 
wir
mahlen 
ihr
mahlet 
sie/Sie
mahlen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gemahlen 
du
habest gemahlen 
er/sie/es
habe gemahlen 
wir
haben gemahlen 
ihr
habet gemahlen 
sie/Sie
haben gemahlen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde mahlen 
du
werdest mahlen 
er/sie/es
werde mahlen 
wir
werden mahlen 
ihr
werdet mahlen 
sie/Sie
werden mahlen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gemahlen haben 
du
werdest gemahlen haben 
er/sie/es
werde gemahlen haben 
wir
werden gemahlen haben 
ihr
werdet gemahlen haben 
sie/Sie
werden gemahlen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
mahlte 
du
mahltest 
er/sie/es
mahlte 
wir
mahlten 
ihr
mahltet 
sie/Sie
mahlten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemahlen 
du
hättest gemahlen 
er/sie/es
hätte gemahlen 
wir
hätten gemahlen 
ihr
hättet gemahlen 
sie/Sie
hätten gemahlen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde mahlen 
du
würdest mahlen 
er/sie/es
würde mahlen 
wir
würden mahlen 
ihr
würdet mahlen 
sie/Sie
würden mahlen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemahlen haben 
du
würdest gemahlen haben 
er/sie/es
würde gemahlen haben 
wir
würden gemahlen haben 
ihr
würdet gemahlen haben 
sie/Sie
würden gemahlen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [mahlen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
mahle; mahl 
ihr
mahlt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [mahlen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
mahlend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gemahlen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne