Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - NEHMEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): nehmen


Tłumaczenie: wziąć

Czas teraźniejszy prosty

er nimmt

Czas przeszły prosty

er nahm

Czas teraźniejszy dokonany

er hat genommenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [nehmen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
nehme 
du
nimmst 
er/sie/es
nimmt 
wir
nehmen 
ihr
nehmt 
sie/Sie
nehmen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
nahm 
du
nahmst 
er/sie/es
nahm 
wir
nahmen 
ihr
nahmt 
sie/Sie
nahmen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe genommen 
du
hast genommen 
er/sie/es
hat genommen 
wir
haben genommen 
ihr
habt genommen 
sie/Sie
haben genommen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte genommen 
du
hattest genommen 
er/sie/es
hatte genommen 
wir
hatten genommen 
ihr
hattet genommen 
sie/Sie
hatten genommen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde nehmen 
du
wirst nehmen 
er/sie/es
wird nehmen 
wir
werden nehmen 
ihr
werdet nehmen 
sie/Sie
werden nehmen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde genommen haben 
du
wirst genommen haben 
er/sie/es
wird genommen haben 
wir
werden genommen haben 
ihr
werdet genommen haben 
sie/Sie
werden genommen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [nehmen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
nehme 
du
nehmest 
er/sie/es
nehme 
wir
nehmen 
ihr
nehmet 
sie/Sie
nehmen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe genommen 
du
habest genommen 
er/sie/es
habe genommen 
wir
haben genommen 
ihr
habet genommen 
sie/Sie
haben genommen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde nehmen 
du
werdest nehmen 
er/sie/es
werde nehmen 
wir
werden nehmen 
ihr
werdet nehmen 
sie/Sie
werden nehmen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde genommen haben 
du
werdest genommen haben 
er/sie/es
werde genommen haben 
wir
werden genommen haben 
ihr
werdet genommen haben 
sie/Sie
werden genommen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
nähme 
du
nähmest; nähmst 
er/sie/es
nähme 
wir
nähmen 
ihr
nähmet; nähmt 
sie/Sie
nähmen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte genommen 
du
hättest genommen 
er/sie/es
hätte genommen 
wir
hätten genommen 
ihr
hättet genommen 
sie/Sie
hätten genommen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde nehmen 
du
würdest nehmen 
er/sie/es
würde nehmen 
wir
würden nehmen 
ihr
würdet nehmen 
sie/Sie
würden nehmen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde genommen haben 
du
würdest genommen haben 
er/sie/es
würde genommen haben 
wir
würden genommen haben 
ihr
würdet genommen haben 
sie/Sie
würden genommen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [nehmen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
nimm 
ihr
nehmt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [nehmen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
nehmend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
genommen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne