Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - NENNEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): nennen


Tłumaczenie: powołać

Czas teraźniejszy prosty

er nennt

Czas przeszły prosty

er nannte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat genanntOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [nennen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
nenne 
du
nennst 
er/sie/es
nennt 
wir
nennen 
ihr
nennt 
sie/Sie
nennen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
nannte 
du
nanntest 
er/sie/es
nannte 
wir
nannten 
ihr
nanntet 
sie/Sie
nannten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe genannt 
du
hast genannt 
er/sie/es
hat genannt 
wir
haben genannt 
ihr
habt genannt 
sie/Sie
haben genannt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte genannt 
du
hattest genannt 
er/sie/es
hatte genannt 
wir
hatten genannt 
ihr
hattet genannt 
sie/Sie
hatten genannt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde nennen 
du
wirst nennen 
er/sie/es
wird nennen 
wir
werden nennen 
ihr
werdet nennen 
sie/Sie
werden nennen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde genannt haben 
du
wirst genannt haben 
er/sie/es
wird genannt haben 
wir
werden genannt haben 
ihr
werdet genannt haben 
sie/Sie
werden genannt haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [nennen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
nenne 
du
nennest 
er/sie/es
nenne 
wir
nennen 
ihr
nennet 
sie/Sie
nennen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe genannt 
du
habest genannt 
er/sie/es
habe genannt 
wir
haben genannt 
ihr
habet genannt 
sie/Sie
haben genannt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde nennen 
du
werdest nennen 
er/sie/es
werde nennen 
wir
werden nennen 
ihr
werdet nennen 
sie/Sie
werden nennen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde genannt haben 
du
werdest genannt haben 
er/sie/es
werde genannt haben 
wir
werden genannt haben 
ihr
werdet genannt haben 
sie/Sie
werden genannt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
nennte 
du
nenntest 
er/sie/es
nennte 
wir
nennten 
ihr
nenntet 
sie/Sie
nennten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte genannt 
du
hättest genannt 
er/sie/es
hätte genannt 
wir
hätten genannt 
ihr
hättet genannt 
sie/Sie
hätten genannt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde nennen 
du
würdest nennen 
er/sie/es
würde nennen 
wir
würden nennen 
ihr
würdet nennen 
sie/Sie
würden nennen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde genannt haben 
du
würdest genannt haben 
er/sie/es
würde genannt haben 
wir
würden genannt haben 
ihr
würdet genannt haben 
sie/Sie
würden genannt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [nennen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
nenne; nenn 
ihr
nennt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [nennen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
nennend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
genannt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne