Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - RATEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): raten


Tłumaczenie: doradztwo

Czas teraźniejszy prosty

er rät

Czas przeszły prosty

er riet

Czas teraźniejszy dokonany

er hat geratenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [raten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
rate 
du
rätst 
er/sie/es
rät 
wir
raten 
ihr
ratet 
sie/Sie
raten 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
riet 
du
rietest; rietst 
er/sie/es
riet 
wir
rieten 
ihr
rietet 
sie/Sie
rieten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe geraten 
du
hast geraten 
er/sie/es
hat geraten 
wir
haben geraten 
ihr
habt geraten 
sie/Sie
haben geraten 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte geraten 
du
hattest geraten 
er/sie/es
hatte geraten 
wir
hatten geraten 
ihr
hattet geraten 
sie/Sie
hatten geraten 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde raten 
du
wirst raten 
er/sie/es
wird raten 
wir
werden raten 
ihr
werdet raten 
sie/Sie
werden raten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geraten haben 
du
wirst geraten haben 
er/sie/es
wird geraten haben 
wir
werden geraten haben 
ihr
werdet geraten haben 
sie/Sie
werden geraten haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [raten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
rate 
du
ratest 
er/sie/es
rate 
wir
raten 
ihr
ratet 
sie/Sie
raten 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe geraten 
du
habest geraten 
er/sie/es
habe geraten 
wir
haben geraten 
ihr
habet geraten 
sie/Sie
haben geraten 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde raten 
du
werdest raten 
er/sie/es
werde raten 
wir
werden raten 
ihr
werdet raten 
sie/Sie
werden raten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geraten haben 
du
werdest geraten haben 
er/sie/es
werde geraten haben 
wir
werden geraten haben 
ihr
werdet geraten haben 
sie/Sie
werden geraten haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
riete 
du
rietest 
er/sie/es
riete 
wir
rieten 
ihr
rietet 
sie/Sie
rieten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geraten 
du
hättest geraten 
er/sie/es
hätte geraten 
wir
hätten geraten 
ihr
hättet geraten 
sie/Sie
hätten geraten 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde raten 
du
würdest raten 
er/sie/es
würde raten 
wir
würden raten 
ihr
würdet raten 
sie/Sie
würden raten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geraten haben 
du
würdest geraten haben 
er/sie/es
würde geraten haben 
wir
würden geraten haben 
ihr
würdet geraten haben 
sie/Sie
würden geraten haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [raten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
rate; rat 
ihr
ratet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [raten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
ratend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geraten 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne