Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - RIECHEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): riechen


Tłumaczenie: zapach

Czas teraźniejszy prosty

er riecht

Czas przeszły prosty

er roch

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gerochenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [riechen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
rieche 
du
riechst 
er/sie/es
riecht 
wir
riechen 
ihr
riecht 
sie/Sie
riechen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
roch 
du
rochst 
er/sie/es
roch 
wir
rochen 
ihr
rocht 
sie/Sie
rochen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gerochen 
du
hast gerochen 
er/sie/es
hat gerochen 
wir
haben gerochen 
ihr
habt gerochen 
sie/Sie
haben gerochen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gerochen 
du
hattest gerochen 
er/sie/es
hatte gerochen 
wir
hatten gerochen 
ihr
hattet gerochen 
sie/Sie
hatten gerochen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde riechen 
du
wirst riechen 
er/sie/es
wird riechen 
wir
werden riechen 
ihr
werdet riechen 
sie/Sie
werden riechen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gerochen haben 
du
wirst gerochen haben 
er/sie/es
wird gerochen haben 
wir
werden gerochen haben 
ihr
werdet gerochen haben 
sie/Sie
werden gerochen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [riechen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
rieche 
du
riechest 
er/sie/es
rieche 
wir
riechen 
ihr
riechet 
sie/Sie
riechen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gerochen 
du
habest gerochen 
er/sie/es
habe gerochen 
wir
haben gerochen 
ihr
habet gerochen 
sie/Sie
haben gerochen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde riechen 
du
werdest riechen 
er/sie/es
werde riechen 
wir
werden riechen 
ihr
werdet riechen 
sie/Sie
werden riechen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gerochen haben 
du
werdest gerochen haben 
er/sie/es
werde gerochen haben 
wir
werden gerochen haben 
ihr
werdet gerochen haben 
sie/Sie
werden gerochen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
röche 
du
röchest; röchst 
er/sie/es
röche 
wir
röchen 
ihr
röchet; röcht 
sie/Sie
röchen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gerochen 
du
hättest gerochen 
er/sie/es
hätte gerochen 
wir
hätten gerochen 
ihr
hättet gerochen 
sie/Sie
hätten gerochen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde riechen 
du
würdest riechen 
er/sie/es
würde riechen 
wir
würden riechen 
ihr
würdet riechen 
sie/Sie
würden riechen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerochen haben 
du
würdest gerochen haben 
er/sie/es
würde gerochen haben 
wir
würden gerochen haben 
ihr
würdet gerochen haben 
sie/Sie
würden gerochen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [riechen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
rieche; riech 
ihr
riecht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [riechen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
riechend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gerochen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne