Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - RINGEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): ringen


Tłumaczenie: zmagać się

Czas teraźniejszy prosty

er ringt

Czas przeszły prosty

er rang

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gerungenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [ringen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
ringe 
du
ringst 
er/sie/es
ringt 
wir
ringen 
ihr
ringt 
sie/Sie
ringen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
rang 
du
rangst 
er/sie/es
rang 
wir
rangen 
ihr
rangt 
sie/Sie
rangen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gerungen 
du
hast gerungen 
er/sie/es
hat gerungen 
wir
haben gerungen 
ihr
habt gerungen 
sie/Sie
haben gerungen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gerungen 
du
hattest gerungen 
er/sie/es
hatte gerungen 
wir
hatten gerungen 
ihr
hattet gerungen 
sie/Sie
hatten gerungen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde ringen 
du
wirst ringen 
er/sie/es
wird ringen 
wir
werden ringen 
ihr
werdet ringen 
sie/Sie
werden ringen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gerungen haben 
du
wirst gerungen haben 
er/sie/es
wird gerungen haben 
wir
werden gerungen haben 
ihr
werdet gerungen haben 
sie/Sie
werden gerungen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [ringen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
ringe 
du
ringest 
er/sie/es
ringe 
wir
ringen 
ihr
ringet 
sie/Sie
ringen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gerungen 
du
habest gerungen 
er/sie/es
habe gerungen 
wir
haben gerungen 
ihr
habet gerungen 
sie/Sie
haben gerungen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde ringen 
du
werdest ringen 
er/sie/es
werde ringen 
wir
werden ringen 
ihr
werdet ringen 
sie/Sie
werden ringen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gerungen haben 
du
werdest gerungen haben 
er/sie/es
werde gerungen haben 
wir
werden gerungen haben 
ihr
werdet gerungen haben 
sie/Sie
werden gerungen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ränge 
du
rängest; rängst 
er/sie/es
ränge 
wir
rängen 
ihr
ränget; rängt 
sie/Sie
rängen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gerungen 
du
hättest gerungen 
er/sie/es
hätte gerungen 
wir
hätten gerungen 
ihr
hättet gerungen 
sie/Sie
hätten gerungen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde ringen 
du
würdest ringen 
er/sie/es
würde ringen 
wir
würden ringen 
ihr
würdet ringen 
sie/Sie
würden ringen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerungen haben 
du
würdest gerungen haben 
er/sie/es
würde gerungen haben 
wir
würden gerungen haben 
ihr
würdet gerungen haben 
sie/Sie
würden gerungen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [ringen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
ringe; ring 
ihr
ringt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [ringen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
ringend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gerungen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne