Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - SEHEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): sehen


Tłumaczenie: zobaczyć

Czas teraźniejszy prosty

er sieht

Czas przeszły prosty

er sah

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gesehenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [sehen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
sehe 
du
siehst 
er/sie/es
sieht 
wir
sehen 
ihr
seht 
sie/Sie
sehen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
sah 
du
sahst 
er/sie/es
sah 
wir
sahen 
ihr
saht 
sie/Sie
sahen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gesehen 
du
hast gesehen 
er/sie/es
hat gesehen 
wir
haben gesehen 
ihr
habt gesehen 
sie/Sie
haben gesehen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gesehen 
du
hattest gesehen 
er/sie/es
hatte gesehen 
wir
hatten gesehen 
ihr
hattet gesehen 
sie/Sie
hatten gesehen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde sehen 
du
wirst sehen 
er/sie/es
wird sehen 
wir
werden sehen 
ihr
werdet sehen 
sie/Sie
werden sehen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gesehen haben 
du
wirst gesehen haben 
er/sie/es
wird gesehen haben 
wir
werden gesehen haben 
ihr
werdet gesehen haben 
sie/Sie
werden gesehen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [sehen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
sehe 
du
sehest 
er/sie/es
sehe 
wir
sehen 
ihr
sehet 
sie/Sie
sehen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gesehen 
du
habest gesehen 
er/sie/es
habe gesehen 
wir
haben gesehen 
ihr
habet gesehen 
sie/Sie
haben gesehen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sehen 
du
werdest sehen 
er/sie/es
werde sehen 
wir
werden sehen 
ihr
werdet sehen 
sie/Sie
werden sehen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gesehen haben 
du
werdest gesehen haben 
er/sie/es
werde gesehen haben 
wir
werden gesehen haben 
ihr
werdet gesehen haben 
sie/Sie
werden gesehen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sähe 
du
sähest; sähst 
er/sie/es
sähe 
wir
sähen 
ihr
sähet; säht 
sie/Sie
sähen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gesehen 
du
hättest gesehen 
er/sie/es
hätte gesehen 
wir
hätten gesehen 
ihr
hättet gesehen 
sie/Sie
hätten gesehen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sehen 
du
würdest sehen 
er/sie/es
würde sehen 
wir
würden sehen 
ihr
würdet sehen 
sie/Sie
würden sehen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesehen haben 
du
würdest gesehen haben 
er/sie/es
würde gesehen haben 
wir
würden gesehen haben 
ihr
würdet gesehen haben 
sie/Sie
würden gesehen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [sehen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
sieh; siehe 
ihr
seht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [sehen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
sehend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gesehen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne