Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - WERDEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): werden


Tłumaczenie: zostać

Czas teraźniejszy prosty

er wird

Czas przeszły prosty

er wurde

Czas teraźniejszy dokonany

er ist gewordenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [werden]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
werde 
du
wirst 
er/sie/es
wird 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
wurde 
du
wurdest 
er/sie/es
wurde 
wir
wurden 
ihr
wurdet 
sie/Sie
wurden 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin geworden 
du
bist geworden 
er/sie/es
ist geworden 
wir
sind geworden 
ihr
seid geworden 
sie/Sie
sind geworden 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war geworden 
du
warst geworden 
er/sie/es
war geworden 
wir
waren geworden 
ihr
wart geworden 
sie/Sie
waren geworden 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde werden 
du
wirst werden 
er/sie/es
wird werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geworden sein 
du
wirst geworden sein 
er/sie/es
wird geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [werden]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
werde 
du
werdest 
er/sie/es
werde 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei geworden 
du
seiest geworden; seist geworden 
er/sie/es
sei geworden 
wir
seien geworden 
ihr
seiet geworden 
sie/Sie
seien geworden 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde werden 
du
werdest werden 
er/sie/es
werde werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geworden sein 
du
werdest geworden sein 
er/sie/es
werde geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
würde 
du
würdest 
er/sie/es
würde 
wir
würden 
ihr
würdet 
sie/Sie
würden 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geworden 
du
wärest geworden 
er/sie/es
wäre geworden 
wir
wären geworden 
ihr
wäret geworden 
sie/Sie
wären geworden 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde werden 
du
würdest werden 
er/sie/es
würde werden 
wir
würden werden 
ihr
würdet werden 
sie/Sie
würden werden 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geworden sein 
du
würdest geworden sein 
er/sie/es
würde geworden sein 
wir
würden geworden sein 
ihr
würdet geworden sein 
sie/Sie
würden geworden sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [werden]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
werde 
ihr
werdet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [werden]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
werdend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geworden 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne