Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - WOLLEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): wollen


Tłumaczenie: chcieć

Czas teraźniejszy prosty

er will

Czas przeszły prosty

er wollte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gewolltOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [wollen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
will 
du
willst 
er/sie/es
will 
wir
wollen 
ihr
wollt 
sie/Sie
wollen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
wollte 
du
wolltest 
er/sie/es
wollte 
wir
wollten 
ihr
wolltet 
sie/Sie
wollten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gewollt 
du
hast gewollt 
er/sie/es
hat gewollt 
wir
haben gewollt 
ihr
habt gewollt 
sie/Sie
haben gewollt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gewollt 
du
hattest gewollt 
er/sie/es
hatte gewollt 
wir
hatten gewollt 
ihr
hattet gewollt 
sie/Sie
hatten gewollt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde wollen 
du
wirst wollen 
er/sie/es
wird wollen 
wir
werden wollen 
ihr
werdet wollen 
sie/Sie
werden wollen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gewollt haben 
du
wirst gewollt haben 
er/sie/es
wird gewollt haben 
wir
werden gewollt haben 
ihr
werdet gewollt haben 
sie/Sie
werden gewollt haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [wollen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
wolle 
du
wollest 
er/sie/es
wolle 
wir
wollen 
ihr
wollet 
sie/Sie
wollen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gewollt 
du
habest gewollt 
er/sie/es
habe gewollt 
wir
haben gewollt 
ihr
habet gewollt 
sie/Sie
haben gewollt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde wollen 
du
werdest wollen 
er/sie/es
werde wollen 
wir
werden wollen 
ihr
werdet wollen 
sie/Sie
werden wollen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gewollt haben 
du
werdest gewollt haben 
er/sie/es
werde gewollt haben 
wir
werden gewollt haben 
ihr
werdet gewollt haben 
sie/Sie
werden gewollt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wollte 
du
wolltest 
er/sie/es
wollte 
wir
wollten 
ihr
wolltet 
sie/Sie
wollten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewollt 
du
hättest gewollt 
er/sie/es
hätte gewollt 
wir
hätten gewollt 
ihr
hättet gewollt 
sie/Sie
hätten gewollt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde wollen 
du
würdest wollen 
er/sie/es
würde wollen 
wir
würden wollen 
ihr
würdet wollen 
sie/Sie
würden wollen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewollt haben 
du
würdest gewollt haben 
er/sie/es
würde gewollt haben 
wir
würden gewollt haben 
ihr
würdet gewollt haben 
sie/Sie
würden gewollt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [wollen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
wolle 
ihr
wollt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [wollen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
wollend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gewollt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne