Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ZWINGEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): zwingen


Tłumaczenie: ograniczeniem

Czas teraźniejszy prosty

er zwingt

Czas przeszły prosty

er zwang

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gezwungenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [zwingen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
zwinge 
du
zwingst 
er/sie/es
zwingt 
wir
zwingen 
ihr
zwingt 
sie/Sie
zwingen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
zwang 
du
zwangst 
er/sie/es
zwang 
wir
zwangen 
ihr
zwangt 
sie/Sie
zwangen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gezwungen 
du
hast gezwungen 
er/sie/es
hat gezwungen 
wir
haben gezwungen 
ihr
habt gezwungen 
sie/Sie
haben gezwungen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gezwungen 
du
hattest gezwungen 
er/sie/es
hatte gezwungen 
wir
hatten gezwungen 
ihr
hattet gezwungen 
sie/Sie
hatten gezwungen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde zwingen 
du
wirst zwingen 
er/sie/es
wird zwingen 
wir
werden zwingen 
ihr
werdet zwingen 
sie/Sie
werden zwingen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gezwungen haben 
du
wirst gezwungen haben 
er/sie/es
wird gezwungen haben 
wir
werden gezwungen haben 
ihr
werdet gezwungen haben 
sie/Sie
werden gezwungen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [zwingen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
zwinge 
du
zwingest 
er/sie/es
zwinge 
wir
zwingen 
ihr
zwinget 
sie/Sie
zwingen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gezwungen 
du
habest gezwungen 
er/sie/es
habe gezwungen 
wir
haben gezwungen 
ihr
habet gezwungen 
sie/Sie
haben gezwungen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde zwingen 
du
werdest zwingen 
er/sie/es
werde zwingen 
wir
werden zwingen 
ihr
werdet zwingen 
sie/Sie
werden zwingen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gezwungen haben 
du
werdest gezwungen haben 
er/sie/es
werde gezwungen haben 
wir
werden gezwungen haben 
ihr
werdet gezwungen haben 
sie/Sie
werden gezwungen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
zwänge 
du
zwängest; zwängst 
er/sie/es
zwänge 
wir
zwängen 
ihr
zwänget; zwängt 
sie/Sie
zwängen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gezwungen 
du
hättest gezwungen 
er/sie/es
hätte gezwungen 
wir
hätten gezwungen 
ihr
hättet gezwungen 
sie/Sie
hätten gezwungen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde zwingen 
du
würdest zwingen 
er/sie/es
würde zwingen 
wir
würden zwingen 
ihr
würdet zwingen 
sie/Sie
würden zwingen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gezwungen haben 
du
würdest gezwungen haben 
er/sie/es
würde gezwungen haben 
wir
würden gezwungen haben 
ihr
würdet gezwungen haben 
sie/Sie
würden gezwungen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [zwingen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
zwinge; zwing 
ihr
zwingt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [zwingen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
zwingend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gezwungen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne