Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ABBILDEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  abbilden

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): abbilden


Tłumaczenie: przedstawiać

Czas teraźniejszy prosty

er bildet ab

Czas przeszły prosty

er bildete ab

Czas teraźniejszy dokonany

er hat abgebildetOdmiana czasownika regularny czasownik [abbilden]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
bilde ab 
du
bildest ab 
er/sie/es
bildet ab 
wir
bilden ab 
ihr
bildet ab 
sie/Sie
bilden ab 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
bildete ab 
du
bildetest ab 
er/sie/es
bildete ab 
wir
bildeten ab 
ihr
bildetet ab 
sie/Sie
bildeten ab 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe abgebildet 
du
hast abgebildet 
er/sie/es
hat abgebildet 
wir
haben abgebildet 
ihr
habt abgebildet 
sie/Sie
haben abgebildet 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte abgebildet 
du
hattest abgebildet 
er/sie/es
hatte abgebildet 
wir
hatten abgebildet 
ihr
hattet abgebildet 
sie/Sie
hatten abgebildet 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde abbilden 
du
wirst abbilden 
er/sie/es
wird abbilden 
wir
werden abbilden 
ihr
werdet abbilden 
sie/Sie
werden abbilden 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde abgebildet haben 
du
wirst abgebildet haben 
er/sie/es
wird abgebildet haben 
wir
werden abgebildet haben 
ihr
werdet abgebildet haben 
sie/Sie
werden abgebildet haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [abbilden]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
bilde ab 
du
bildest ab 
er/sie/es
bilde ab 
wir
bilden ab 
ihr
bildet ab 
sie/Sie
bilden ab 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe abgebildet 
du
habest abgebildet 
er/sie/es
habe abgebildet 
wir
haben abgebildet 
ihr
habet abgebildet 
sie/Sie
haben abgebildet 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abbilden 
du
werdest abbilden 
er/sie/es
werde abbilden 
wir
werden abbilden 
ihr
werdet abbilden 
sie/Sie
werden abbilden 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde abgebildet haben 
du
werdest abgebildet haben 
er/sie/es
werde abgebildet haben 
wir
werden abgebildet haben 
ihr
werdet abgebildet haben 
sie/Sie
werden abgebildet haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bildete ab 
du
bildetest ab 
er/sie/es
bildete ab 
wir
bildeten ab 
ihr
bildetet ab 
sie/Sie
bildeten ab 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgebildet 
du
hättest abgebildet 
er/sie/es
hätte abgebildet 
wir
hätten abgebildet 
ihr
hättet abgebildet 
sie/Sie
hätten abgebildet 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abbilden 
du
würdest abbilden 
er/sie/es
würde abbilden 
wir
würden abbilden 
ihr
würdet abbilden 
sie/Sie
würden abbilden 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgebildet haben 
du
würdest abgebildet haben 
er/sie/es
würde abgebildet haben 
wir
würden abgebildet haben 
ihr
würdet abgebildet haben 
sie/Sie
würden abgebildet haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [abbilden]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
bild ab, bilde ab 
ihr
bilden ab wir 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [abbilden]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
abbildend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
abgebildet 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim