Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ABBRECHEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  abbrechen

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): abbrechen


Tłumaczenie: anulować

Czas teraźniejszy prosty

er bricht ab

Czas przeszły prosty

er brach ab

Czas teraźniejszy dokonany

er hat abgebrochenOdmiana czasownika regularny czasownik [abbrechen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
breche ab 
du
brichst ab 
er/sie/es
bricht ab 
wir
brechen ab 
ihr
brecht ab 
sie/Sie
brechen ab 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
brach ab 
du
brachst ab 
er/sie/es
brach ab 
wir
brachen ab 
ihr
bracht ab 
sie/Sie
brachen ab 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe abgebrochen 
du
hast abgebrochen 
er/sie/es
hat abgebrochen 
wir
haben abgebrochen 
ihr
habt abgebrochen 
sie/Sie
haben abgebrochen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte abgebrochen 
du
hattest abgebrochen 
er/sie/es
hatte abgebrochen 
wir
hatten abgebrochen 
ihr
hattet abgebrochen 
sie/Sie
hatten abgebrochen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde abbrechen 
du
wirst abbrechen 
er/sie/es
wird abbrechen 
wir
werden abbrechen 
ihr
werdet abbrechen 
sie/Sie
werden abbrechen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde abgebrochen haben 
du
wirst abgebrochen haben 
er/sie/es
wird abgebrochen haben 
wir
werden abgebrochen haben 
ihr
werdet abgebrochen haben 
sie/Sie
werden abgebrochen haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [abbrechen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
breche ab 
du
brechest ab 
er/sie/es
breche ab 
wir
brechen ab 
ihr
brechet ab 
sie/Sie
brechen ab 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe abgebrochen 
du
habest abgebrochen 
er/sie/es
habe abgebrochen 
wir
haben abgebrochen 
ihr
habet abgebrochen 
sie/Sie
haben abgebrochen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abbrechen 
du
werdest abbrechen 
er/sie/es
werde abbrechen 
wir
werden abbrechen 
ihr
werdet abbrechen 
sie/Sie
werden abbrechen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde abgebrochen haben 
du
werdest abgebrochen haben 
er/sie/es
werde abgebrochen haben 
wir
werden abgebrochen haben 
ihr
werdet abgebrochen haben 
sie/Sie
werden abgebrochen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bräche ab 
du
brächest ab 
er/sie/es
bräche ab 
wir
brächen ab 
ihr
brächet ab 
sie/Sie
brächen ab 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgebrochen 
du
hättest abgebrochen 
er/sie/es
hätte abgebrochen 
wir
hätten abgebrochen 
ihr
hättet abgebrochen 
sie/Sie
hätten abgebrochen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abbrechen 
du
würdest abbrechen 
er/sie/es
würde abbrechen 
wir
würden abbrechen 
ihr
würdet abbrechen 
sie/Sie
würden abbrechen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgebrochen haben 
du
würdest abgebrochen haben 
er/sie/es
würde abgebrochen haben 
wir
würden abgebrochen haben 
ihr
würdet abgebrochen haben 
sie/Sie
würden abgebrochen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [abbrechen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
brich ab 
ihr
brecht ab 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [abbrechen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
abbrechend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
abgebrochen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim