Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ABDICHTEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  abdichten

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): abdichten


Tłumaczenie: uszczelniać

Czas teraźniejszy prosty

er dichtet ab

Czas przeszły prosty

er dichtete ab

Czas teraźniejszy dokonany

er hat abgedichtetOdmiana czasownika regularny czasownik [abdichten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
dichte ab 
du
dichtest ab 
er/sie/es
dichtet ab 
wir
dichten ab 
ihr
dichtet ab 
sie/Sie
dichten ab 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
dichtete ab 
du
dichtetest ab 
er/sie/es
dichtete ab 
wir
dichteten ab 
ihr
dichtetet ab 
sie/Sie
dichteten ab 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe abgedichtet 
du
hast abgedichtet 
er/sie/es
hat abgedichtet 
wir
haben abgedichtet 
ihr
habt abgedichtet 
sie/Sie
haben abgedichtet 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte abgedichtet 
du
hattest abgedichtet 
er/sie/es
hatte abgedichtet 
wir
hatten abgedichtet 
ihr
hattet abgedichtet 
sie/Sie
hatten abgedichtet 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde abdichten 
du
wirst abdichten 
er/sie/es
wird abdichten 
wir
werden abdichten 
ihr
werdet abdichten 
sie/Sie
werden abdichten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde abgedichtet haben 
du
wirst abgedichtet haben 
er/sie/es
wird abgedichtet haben 
wir
werden abgedichtet haben 
ihr
werdet abgedichtet haben 
sie/Sie
werden abgedichtet haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [abdichten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
dichte ab 
du
dichtest ab 
er/sie/es
dichte ab 
wir
dichten ab 
ihr
dichtet ab 
sie/Sie
dichten ab 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe abgedichtet 
du
habest abgedichtet 
er/sie/es
habe abgedichtet 
wir
haben abgedichtet 
ihr
habet abgedichtet 
sie/Sie
haben abgedichtet 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abdichten 
du
werdest abdichten 
er/sie/es
werde abdichten 
wir
werden abdichten 
ihr
werdet abdichten 
sie/Sie
werden abdichten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde abgedichtet haben 
du
werdest abgedichtet haben 
er/sie/es
werde abgedichtet haben 
wir
werden abgedichtet haben 
ihr
werdet abgedichtet haben 
sie/Sie
werden abgedichtet haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dichtete ab 
du
dichtetest ab 
er/sie/es
dichtete ab 
wir
dichteten ab 
ihr
dichtetet ab 
sie/Sie
dichteten ab 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgedichtet 
du
hättest abgedichtet 
er/sie/es
hätte abgedichtet 
wir
hätten abgedichtet 
ihr
hättet abgedichtet 
sie/Sie
hätten abgedichtet 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abdichten 
du
würdest abdichten 
er/sie/es
würde abdichten 
wir
würden abdichten 
ihr
würdet abdichten 
sie/Sie
würden abdichten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgedichtet haben 
du
würdest abgedichtet haben 
er/sie/es
würde abgedichtet haben 
wir
würden abgedichtet haben 
ihr
würdet abgedichtet haben 
sie/Sie
würden abgedichtet haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [abdichten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
dichte ab 
ihr
dichtet ab 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [abdichten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
abdichtend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
abgedichtet 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim