Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ABFANGEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  abfangen

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): abfangen


Tłumaczenie: przechwycić

Czas teraźniejszy prosty

er fängt ab

Czas przeszły prosty

er fing ab

Czas teraźniejszy dokonany

er hat abgefangenOdmiana czasownika regularny czasownik [abfangen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
fange ab 
du
fängst ab 
er/sie/es
fängt ab 
wir
fangen ab 
ihr
fangt ab 
sie/Sie
fangen ab 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
fing ab 
du
fingst ab 
er/sie/es
fing ab 
wir
fingen ab 
ihr
fingt ab 
sie/Sie
fingen ab 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe abgefangen 
du
hast abgefangen 
er/sie/es
hat abgefangen 
wir
haben abgefangen 
ihr
habt abgefangen 
sie/Sie
haben abgefangen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte abgefangen 
du
hattest abgefangen 
er/sie/es
hatte abgefangen 
wir
hatten abgefangen 
ihr
hattet abgefangen 
sie/Sie
hatten abgefangen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde abfangen 
du
wirst abfangen 
er/sie/es
wird abfangen 
wir
werden abfangen 
ihr
werdet abfangen 
sie/Sie
werden abfangen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde abgefangen haben 
du
wirst abgefangen haben 
er/sie/es
wird abgefangen haben 
wir
werden abgefangen haben 
ihr
werdet abgefangen haben 
sie/Sie
werden abgefangen haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [abfangen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
fange ab 
du
fangest ab 
er/sie/es
fange ab 
wir
fangen ab 
ihr
fanget ab 
sie/Sie
fangen ab 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe abgefangen 
du
habest abgefangen 
er/sie/es
habe abgefangen 
wir
haben abgefangen 
ihr
habet abgefangen 
sie/Sie
haben abgefangen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abfangen 
du
werdest abfangen 
er/sie/es
werde abfangen 
wir
werden abfangen 
ihr
werdet abfangen 
sie/Sie
werden abfangen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde abgefangen haben 
du
werdest abgefangen haben 
er/sie/es
werde abgefangen haben 
wir
werden abgefangen haben 
ihr
werdet abgefangen haben 
sie/Sie
werden abgefangen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
finge ab 
du
fingest ab 
er/sie/es
finge ab 
wir
fingen ab 
ihr
finget ab 
sie/Sie
fingen ab 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgefangen 
du
hättest abgefangen 
er/sie/es
hätte abgefangen 
wir
hätten abgefangen 
ihr
hättet abgefangen 
sie/Sie
hätten abgefangen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abfangen 
du
würdest abfangen 
er/sie/es
würde abfangen 
wir
würden abfangen 
ihr
würdet abfangen 
sie/Sie
würden abfangen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgefangen haben 
du
würdest abgefangen haben 
er/sie/es
würde abgefangen haben 
wir
würden abgefangen haben 
ihr
würdet abgefangen haben 
sie/Sie
würden abgefangen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [abfangen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
fange ab; fang ab 
ihr
fangt ab 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [abfangen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
abfangend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
abgefangen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim