Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - AUFRECHTERHALTEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  aufrechterhalten

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): aufrechterhalten


Tłumaczenie: utrzymać

Czas teraźniejszy prosty

er erhält aufrecht

Czas przeszły prosty

er erhielt aufrecht

Czas teraźniejszy dokonany

er hat aufrechterhaltenOdmiana czasownika regularny czasownik [aufrechterhalten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
erhalte aufrecht 
du
erhältst aufrecht 
er/sie/es
erhält aufrecht 
wir
erhalten aufrecht 
ihr
erhaltet aufrecht 
sie/Sie
erhalten aufrecht 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
erhielt aufrecht 
du
erhieltest aufrecht 
er/sie/es
erhielt aufrecht 
wir
erhielten aufrecht 
ihr
erhieltet aufrecht 
sie/Sie
erhielten aufrecht 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe aufrechterhalten 
du
hast aufrechterhalten 
er/sie/es
hat aufrechterhalten 
wir
haben aufrechterhalten 
ihr
habt aufrechterhalten 
sie/Sie
haben aufrechterhalten 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte aufrechterhalten 
du
hattest aufrechterhalten 
er/sie/es
hatte aufrechterhalten 
wir
hatten aufrechterhalten 
ihr
hattet aufrechterhalten 
sie/Sie
hatten aufrechterhalten 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde aufrechterhalten 
du
wirst aufrechterhalten 
er/sie/es
wird aufrechterhalten 
wir
werden aufrechterhalten 
ihr
werdet aufrechterhalten 
sie/Sie
werden aufrechterhalten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde aufrechterhalten haben 
du
wirst aufrechterhalten haben 
er/sie/es
wird aufrechterhalten haben 
wir
werden aufrechterhalten haben 
ihr
werdet aufrechterhalten haben 
sie/Sie
werden aufrechterhalten haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [aufrechterhalten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
erhalte aufrecht 
du
erhaltest aufrecht 
er/sie/es
erhalte aufrecht 
wir
erhalten aufrecht 
ihr
erhaltet aufrecht 
sie/Sie
erhalten aufrecht 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe aufrechterhalten 
du
habest aufrechterhalten 
er/sie/es
habe aufrechterhalten 
wir
haben aufrechterhalten 
ihr
habet aufrechterhalten 
sie/Sie
haben aufrechterhalten 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aufrechterhalten 
du
werdest aufrechterhalten 
er/sie/es
werde aufrechterhalten 
wir
werden aufrechterhalten 
ihr
werdet aufrechterhalten 
sie/Sie
werden aufrechterhalten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde aufrechterhalten haben 
du
werdest aufrechterhalten haben 
er/sie/es
werde aufrechterhalten haben 
wir
werden aufrechterhalten haben 
ihr
werdet aufrechterhalten haben 
sie/Sie
werden aufrechterhalten haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erhielte aufrecht 
du
erhieltest aufrecht 
er/sie/es
erhielte aufrecht 
wir
erhielten aufrecht 
ihr
erhieltet aufrecht 
sie/Sie
erhielten aufrecht 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte aufrechterhalten 
du
hättest aufrechterhalten 
er/sie/es
hätte aufrechterhalten 
wir
hätten aufrechterhalten 
ihr
hättet aufrechterhalten 
sie/Sie
hätten aufrechterhalten 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aufrechterhalten 
du
würdest aufrechterhalten 
er/sie/es
würde aufrechterhalten 
wir
würden aufrechterhalten 
ihr
würdet aufrechterhalten 
sie/Sie
würden aufrechterhalten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde aufrechterhalten haben 
du
würdest aufrechterhalten haben 
er/sie/es
würde aufrechterhalten haben 
wir
würden aufrechterhalten haben 
ihr
würdet aufrechterhalten haben 
sie/Sie
würden aufrechterhalten haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [aufrechterhalten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
erhalte aufrecht; erhalt aufrecht 
ihr
erhaltet aufrecht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [aufrechterhalten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
aufrechterhaltend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
aufrechterhalten 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim