Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - AUSHALTEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  aushalten

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): aushalten


Tłumaczenie: wytrzymać

Czas teraźniejszy prosty

er hält aus

Czas przeszły prosty

er hielt aus

Czas teraźniejszy dokonany

er hat ausgehaltenOdmiana czasownika regularny czasownik [aushalten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
halte aus 
du
hältst aus 
er/sie/es
hält aus 
wir
halten aus 
ihr
haltet aus 
sie/Sie
halten aus 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
hielt aus 
du
hieltest aus 
er/sie/es
hielt aus 
wir
hielten aus 
ihr
hieltet aus 
sie/Sie
hielten aus 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe ausgehalten 
du
hast ausgehalten 
er/sie/es
hat ausgehalten 
wir
haben ausgehalten 
ihr
habt ausgehalten 
sie/Sie
haben ausgehalten 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte ausgehalten 
du
hattest ausgehalten 
er/sie/es
hatte ausgehalten 
wir
hatten ausgehalten 
ihr
hattet ausgehalten 
sie/Sie
hatten ausgehalten 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde aushalten 
du
wirst aushalten 
er/sie/es
wird aushalten 
wir
werden aushalten 
ihr
werdet aushalten 
sie/Sie
werden aushalten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde ausgehalten haben 
du
wirst ausgehalten haben 
er/sie/es
wird ausgehalten haben 
wir
werden ausgehalten haben 
ihr
werdet ausgehalten haben 
sie/Sie
werden ausgehalten haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [aushalten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
halte aus 
du
haltest aus 
er/sie/es
halte aus 
wir
halten aus 
ihr
haltet aus 
sie/Sie
halten aus 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe ausgehalten 
du
habest ausgehalten 
er/sie/es
habe ausgehalten 
wir
haben ausgehalten 
ihr
habet ausgehalten 
sie/Sie
haben ausgehalten 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aushalten 
du
werdest aushalten 
er/sie/es
werde aushalten 
wir
werden aushalten 
ihr
werdet aushalten 
sie/Sie
werden aushalten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde ausgehalten haben 
du
werdest ausgehalten haben 
er/sie/es
werde ausgehalten haben 
wir
werden ausgehalten haben 
ihr
werdet ausgehalten haben 
sie/Sie
werden ausgehalten haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hielte aus 
du
hieltest aus 
er/sie/es
hielte aus 
wir
hielten aus 
ihr
hieltet aus 
sie/Sie
hielten aus 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte ausgehalten 
du
hättest ausgehalten 
er/sie/es
hätte ausgehalten 
wir
hätten ausgehalten 
ihr
hättet ausgehalten 
sie/Sie
hätten ausgehalten 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aushalten 
du
würdest aushalten 
er/sie/es
würde aushalten 
wir
würden aushalten 
ihr
würdet aushalten 
sie/Sie
würden aushalten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde ausgehalten haben 
du
würdest ausgehalten haben 
er/sie/es
würde ausgehalten haben 
wir
würden ausgehalten haben 
ihr
würdet ausgehalten haben 
sie/Sie
würden ausgehalten haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [aushalten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
halte aus; halt aus 
ihr
haltet aus 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [aushalten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
aushaltend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
ausgehalten 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim