Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - DOKUMENTIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  dokumentieren

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): dokumentieren


Tłumaczenie: dokument

Czas teraźniejszy prosty

er dokumentiert

Czas przeszły prosty

er dokumentierte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat dokumentiertOdmiana czasownika regularny czasownik [dokumentieren]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
dokumentiere 
du
dokumentierst 
er/sie/es
dokumentiert 
wir
dokumentieren 
ihr
dokumentiert 
sie/Sie
dokumentieren 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
dokumentierte 
du
dokumentiertest 
er/sie/es
dokumentierte 
wir
dokumentierten 
ihr
dokumentiertet 
sie/Sie
dokumentierten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe dokumentiert 
du
hast dokumentiert 
er/sie/es
hat dokumentiert 
wir
haben dokumentiert 
ihr
habt dokumentiert 
sie/Sie
haben dokumentiert 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte dokumentiert 
du
hattest dokumentiert 
er/sie/es
hatte dokumentiert 
wir
hatten dokumentiert 
ihr
hattet dokumentiert 
sie/Sie
hatten dokumentiert 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde dokumentieren 
du
wirst dokumentieren 
er/sie/es
wird dokumentieren 
wir
werden dokumentieren 
ihr
werdet dokumentieren 
sie/Sie
werden dokumentieren 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde dokumentiert haben 
du
wirst dokumentiert haben 
er/sie/es
wird dokumentiert haben 
wir
werden dokumentiert haben 
ihr
werdet dokumentiert haben 
sie/Sie
werden dokumentiert haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [dokumentieren]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
dokumentiere 
du
dokumentierest 
er/sie/es
dokumentiere 
wir
dokumentieren 
ihr
dokumentieret 
sie/Sie
dokumentieren 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe dokumentiert 
du
habest dokumentiert 
er/sie/es
habe dokumentiert 
wir
haben dokumentiert 
ihr
habet dokumentiert 
sie/Sie
haben dokumentiert 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde dokumentieren 
du
werdest dokumentieren 
er/sie/es
werde dokumentieren 
wir
werden dokumentieren 
ihr
werdet dokumentieren 
sie/Sie
werden dokumentieren 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde dokumentiert haben 
du
werdest dokumentiert haben 
er/sie/es
werde dokumentiert haben 
wir
werden dokumentiert haben 
ihr
werdet dokumentiert haben 
sie/Sie
werden dokumentiert haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dokumentierte 
du
dokumentiertest 
er/sie/es
dokumentierte 
wir
dokumentierten 
ihr
dokumentiertet 
sie/Sie
dokumentierten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte dokumentiert 
du
hättest dokumentiert 
er/sie/es
hätte dokumentiert 
wir
hätten dokumentiert 
ihr
hättet dokumentiert 
sie/Sie
hätten dokumentiert 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde dokumentieren 
du
würdest dokumentieren 
er/sie/es
würde dokumentieren 
wir
würden dokumentieren 
ihr
würdet dokumentieren 
sie/Sie
würden dokumentieren 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde dokumentiert haben 
du
würdest dokumentiert haben 
er/sie/es
würde dokumentiert haben 
wir
würden dokumentiert haben 
ihr
würdet dokumentiert haben 
sie/Sie
würden dokumentiert haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [dokumentieren]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
dokumentiere; dokumentier 
ihr
dokumentiert 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [dokumentieren]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
dokumentierend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
dokumentiert 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim