Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ERFASSEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  erfassen

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): erfassen


Tłumaczenie: zdobyć

Czas teraźniejszy prosty

er erfasst

Czas przeszły prosty

er erfasste

Czas teraźniejszy dokonany

er hat erfasstOdmiana czasownika regularny czasownik [erfassen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
erfasse 
du
erfasst 
er/sie/es
erfasst 
wir
erfassen 
ihr
erfasst 
sie/Sie
erfassen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
erfasste 
du
erfasstest 
er/sie/es
erfasste 
wir
erfassten 
ihr
erfasstet 
sie/Sie
erfassten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe erfasst 
du
hast erfasst 
er/sie/es
hat erfasst 
wir
haben erfasst 
ihr
habt erfasst 
sie/Sie
haben erfasst 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte erfasst 
du
hattest erfasst 
er/sie/es
hatte erfasst 
wir
hatten erfasst 
ihr
hattet erfasst 
sie/Sie
hatten erfasst 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde erfassen 
du
wirst erfassen 
er/sie/es
wird erfassen 
wir
werden erfassen 
ihr
werdet erfassen 
sie/Sie
werden erfassen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde erfasst haben 
du
wirst erfasst haben 
er/sie/es
wird erfasst haben 
wir
werden erfasst haben 
ihr
werdet erfasst haben 
sie/Sie
werden erfasst haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [erfassen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
erfasse 
du
erfassest 
er/sie/es
erfasse 
wir
erfassen 
ihr
erfasset 
sie/Sie
erfassen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe erfasst 
du
habest erfasst 
er/sie/es
habe erfasst 
wir
haben erfasst 
ihr
habet erfasst 
sie/Sie
haben erfasst 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erfassen 
du
werdest erfassen 
er/sie/es
werde erfassen 
wir
werden erfassen 
ihr
werdet erfassen 
sie/Sie
werden erfassen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde erfasst haben 
du
werdest erfasst haben 
er/sie/es
werde erfasst haben 
wir
werden erfasst haben 
ihr
werdet erfasst haben 
sie/Sie
werden erfasst haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erfasste 
du
erfasstest 
er/sie/es
erfasste 
wir
erfassten 
ihr
erfasstet 
sie/Sie
erfassten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte erfasst 
du
hättest erfasst 
er/sie/es
hätte erfasst 
wir
hätten erfasst 
ihr
hättet erfasst 
sie/Sie
hätten erfasst 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erfassen 
du
würdest erfassen 
er/sie/es
würde erfassen 
wir
würden erfassen 
ihr
würdet erfassen 
sie/Sie
würden erfassen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erfasst haben 
du
würdest erfasst haben 
er/sie/es
würde erfasst haben 
wir
würden erfasst haben 
ihr
würdet erfasst haben 
sie/Sie
würden erfasst haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [erfassen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
erfasse; erfass 
ihr
erfasst 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [erfassen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
erfassend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
erfasst 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim