Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - FASSEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  fassen

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): fassen


Tłumaczenie: brać

Czas teraźniejszy prosty

er fasst

Czas przeszły prosty

er fasste

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gefasstOdmiana czasownika regularny czasownik [fassen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
fasse 
du
fasst 
er/sie/es
fasst 
wir
fassen 
ihr
fasst 
sie/Sie
fassen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
fasste 
du
fasstest 
er/sie/es
fasste 
wir
fassten 
ihr
fasstet 
sie/Sie
fassten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gefasst 
du
hast gefasst 
er/sie/es
hat gefasst 
wir
haben gefasst 
ihr
habt gefasst 
sie/Sie
haben gefasst 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte eingefasst 
du
hattest gefasst 
er/sie/es
hatte gefasst 
wir
hatten gefasst 
ihr
hattet gefasst 
sie/Sie
hatten gefasst 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde fassen 
du
wirst fassen 
er/sie/es
wird fassen 
wir
werden fassen 
ihr
werdet fassen 
sie/Sie
werden fassen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gefasst haben 
du
wirst gefasst haben 
er/sie/es
wird gefasst haben 
wir
werden gefasst haben 
ihr
werdet gefasst haben 
sie/Sie
werden gefasst haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [fassen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
fasse 
du
fassest 
er/sie/es
fasse 
wir
fassen 
ihr
fasset 
sie/Sie
fassen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe eingefasst 
du
habest gefasst 
er/sie/es
habe gefasst 
wir
haben gefasst 
ihr
habet gefasst 
sie/Sie
haben gefasst 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fassen 
du
werdest fassen 
er/sie/es
werde fassen 
wir
werden fassen 
ihr
werdet fassen 
sie/Sie
werden fassen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gefasst haben 
du
werdest gefasst haben 
er/sie/es
werde gefasst haben 
wir
werden gefasst haben 
ihr
werdet gefasst haben 
sie/Sie
werden gefasst haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fasste 
du
fasstest 
er/sie/es
fasste 
wir
fassten 
ihr
fasstet 
sie/Sie
fassten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gefasst 
du
hättest gefasst 
er/sie/es
hätte gefasst 
wir
hätten gefasst 
ihr
hättet gefasst 
sie/Sie
hätten gefasst 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fassen 
du
würdest fassen 
er/sie/es
würde fassen 
wir
würden fassen 
ihr
würdet fassen 
sie/Sie
würden fassen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefasst haben 
du
würdest gefasst haben 
er/sie/es
würde gefasst haben 
wir
würden gefasst haben 
ihr
würdet gefasst haben 
sie/Sie
würden gefasst haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [fassen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
fasse; fass 
ihr
fasst 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [fassen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
fassend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gefasst 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim