Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - FETTEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  fetten

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): fetten


Tłumaczenie: smar

Czas teraźniejszy prosty

er fettet

Czas przeszły prosty

er fettete

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gefettetOdmiana czasownika regularny czasownik [fetten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
fette 
du
fettest 
er/sie/es
fettet 
wir
fetten 
ihr
fettet 
sie/Sie
fetten 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
fettete 
du
fettetest 
er/sie/es
fettete 
wir
fetteten 
ihr
fettetet 
sie/Sie
fetteten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gefettet 
du
hast gefettet 
er/sie/es
hat gefettet 
wir
haben gefettet 
ihr
habt gefettet 
sie/Sie
haben gefettet 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gefettet 
du
hattest gefettet 
er/sie/es
hatte gefettet 
wir
hatten gefettet 
ihr
hattet gefettet 
sie/Sie
hatten gefettet 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde fetten 
du
wirst fetten 
er/sie/es
wird fetten 
wir
werden fetten 
ihr
werdet fetten 
sie/Sie
werden fetten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gefettet haben 
du
wirst gefettet haben 
er/sie/es
wird gefettet haben 
wir
werden gefettet haben 
ihr
werdet gefettet haben 
sie/Sie
werden gefettet haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [fetten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
fette 
du
fettest 
er/sie/es
fette 
wir
fetten 
ihr
fettet 
sie/Sie
fetten 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gefettet 
du
habest gefettet 
er/sie/es
habe gefettet 
wir
haben gefettet 
ihr
habet gefettet 
sie/Sie
haben gefettet 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fetten 
du
werdest fetten 
er/sie/es
werde fetten 
wir
werden fetten 
ihr
werdet fetten 
sie/Sie
werden fetten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gefettet haben 
du
werdest gefettet haben 
er/sie/es
werde gefettet haben 
wir
werden gefettet haben 
ihr
werdet gefettet haben 
sie/Sie
werden gefettet haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fettete 
du
fettetest 
er/sie/es
fettete 
wir
fetteten 
ihr
fettetet 
sie/Sie
fetteten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gefettet 
du
hättest gefettet 
er/sie/es
hätte gefettet 
wir
hätten gefettet 
ihr
hättet gefettet 
sie/Sie
hätten gefettet 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fetten 
du
würdest fetten 
er/sie/es
würde fetten 
wir
würden fetten 
ihr
würdet fetten 
sie/Sie
würden fetten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefettet haben 
du
würdest gefettet haben 
er/sie/es
würde gefettet haben 
wir
würden gefettet haben 
ihr
würdet gefettet haben 
sie/Sie
würden gefettet haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [fetten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
fette; fett 
ihr
fettet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [fetten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
fettend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gefettet 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim