Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - HÜTEN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  hüten

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): hüten


Tłumaczenie: huten

Czas teraźniejszy prosty

er hütt

Czas przeszły prosty

er hütte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gehüttOdmiana czasownika regularny czasownik [hüten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
hüte 
du
hütst 
er/sie/es
hütt 
wir
hüten 
ihr
hütt 
sie/Sie
hüten 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
hütte 
du
hüttest 
er/sie/es
hütte 
wir
hütten 
ihr
hüttet 
sie/Sie
hütten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gehütt 
du
hast gehütt 
er/sie/es
hat gehütt 
wir
haben gehütt 
ihr
habt gehütt 
sie/Sie
haben gehütt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gehütt 
du
hattest gehütt 
er/sie/es
hatte gehütt 
wir
hatten gehütt 
ihr
hattet gehütt 
sie/Sie
hatten gehütt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde hüten 
du
wirst hüten 
er/sie/es
wird hüten 
wir
werden hüten 
ihr
werdet hüten 
sie/Sie
werden hüten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gehütt haben 
du
wirst gehütt haben 
er/sie/es
wird gehütt haben 
wir
werden gehütt haben 
ihr
werdet gehütt haben 
sie/Sie
werden gehütt haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [hüten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
hüte 
du
hütest 
er/sie/es
hüte 
wir
hüten 
ihr
hütet 
sie/Sie
hüten 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gehütt 
du
habest gehütt 
er/sie/es
habe gehütt 
wir
haben gehütt 
ihr
habet gehütt 
sie/Sie
haben gehütt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde hüten 
du
werdest hüten 
er/sie/es
werde hüten 
wir
werden hüten 
ihr
werdet hüten 
sie/Sie
werden hüten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gehütt haben 
du
werdest gehütt haben 
er/sie/es
werde gehütt haben 
wir
werden gehütt haben 
ihr
werdet gehütt haben 
sie/Sie
werden gehütt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hütte 
du
hüttest 
er/sie/es
hütte 
wir
hütten 
ihr
hüttet 
sie/Sie
hütten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gehütt 
du
hättest gehütt 
er/sie/es
hätte gehütt 
wir
hätten gehütt 
ihr
hättet gehütt 
sie/Sie
hätten gehütt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde hüten 
du
würdest hüten 
er/sie/es
würde hüten 
wir
würden hüten 
ihr
würdet hüten 
sie/Sie
würden hüten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gehütt haben 
du
würdest gehütt haben 
er/sie/es
würde gehütt haben 
wir
würden gehütt haben 
ihr
würdet gehütt haben 
sie/Sie
würden gehütt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [hüten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
hüte; hüt 
ihr
hütt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [hüten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
hütend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gehütt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim