Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - UNTERMAUERN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  untermauern

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): untermauern


Tłumaczenie: uzasadniać

Czas teraźniejszy prosty

er untermauert

Czas przeszły prosty

er untermauerte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat untermauertOdmiana czasownika regularny czasownik [untermauern]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
untermauere 
du
untermauerst 
er/sie/es
untermauert 
wir
untermauern 
ihr
untermauert 
sie/Sie
untermauern 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
untermauerte 
du
untermauertest 
er/sie/es
untermauerte 
wir
untermauerten 
ihr
untermauertet 
sie/Sie
untermauerten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe untermauert 
du
hast untermauert 
er/sie/es
hat untermauert 
wir
haben untermauert 
ihr
habt untermauert 
sie/Sie
haben untermauert 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte untermauert 
du
hattest untermauert 
er/sie/es
hatte untermauert 
wir
hatten untermauert 
ihr
hattet untermauert 
sie/Sie
hatten untermauert 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde untermauern 
du
wirst untermauern 
er/sie/es
wird untermauern 
wir
werden untermauern 
ihr
werdet untermauern 
sie/Sie
werden untermauern 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde untermauert haben 
du
wirst untermauert haben 
er/sie/es
wird untermauert haben 
wir
werden untermauert haben 
ihr
werdet untermauert haben 
sie/Sie
werden untermauert haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [untermauern]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
untermauere 
du
untermauerst 
er/sie/es
untermauere 
wir
untermauern 
ihr
untermauert 
sie/Sie
untermauern 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe untermauert 
du
habest untermauert 
er/sie/es
habe untermauert 
wir
haben untermauert 
ihr
habet untermauert 
sie/Sie
haben untermauert 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde untermauern 
du
werdest untermauern 
er/sie/es
werde untermauern 
wir
werden untermauern 
ihr
werdet untermauern 
sie/Sie
werden untermauern 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde untermauert haben 
du
werdest untermauert haben 
er/sie/es
werde untermauert haben 
wir
werden untermauert haben 
ihr
werdet untermauert haben 
sie/Sie
werden untermauert haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
untermauerte 
du
untermauertest 
er/sie/es
untermauerte 
wir
untermauerten 
ihr
untermauertet 
sie/Sie
untermauerten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte untermauert 
du
hättest untermauert 
er/sie/es
hätte untermauert 
wir
hätten untermauert 
ihr
hättet untermauert 
sie/Sie
hätten untermauert 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde untermauern 
du
würdest untermauern 
er/sie/es
würde untermauern 
wir
würden untermauern 
ihr
würdet untermauern 
sie/Sie
würden untermauern 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde untermauert haben 
du
würdest untermauert haben 
er/sie/es
würde untermauert haben 
wir
würden untermauert haben 
ihr
würdet untermauert haben 
sie/Sie
würden untermauert haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [untermauern]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
untermauere 
ihr
untermauert 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [untermauern]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
untermauernd 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
untermauert 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim