Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - WINKELN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  winkeln

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): winkeln


Tłumaczenie: kąty

Czas teraźniejszy prosty

er winkelt ab

Czas przeszły prosty

er winkelte ab

Czas teraźniejszy dokonany

er hat abgewinkeltOdmiana czasownika regularny czasownik [winkeln]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
winkle ab; winkele ab 
du
winkelst ab 
er/sie/es
winkelt ab 
wir
winkeln ab 
ihr
winkelt ab 
sie/Sie
winkeln ab 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
winkelte ab 
du
winkeltest ab 
er/sie/es
winkelte ab 
wir
winkelten ab 
ihr
winkeltet ab 
sie/Sie
winkelten ab 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe abgewinkelt 
du
hast abgewinkelt 
er/sie/es
hat abgewinkelt 
wir
haben abgewinkelt 
ihr
habt abgewinkelt 
sie/Sie
haben abgewinkelt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte abgewinkelt 
du
hattest abgewinkelt 
er/sie/es
hatte abgewinkelt 
wir
hatten abgewinkelt 
ihr
hattet abgewinkelt 
sie/Sie
hatten abgewinkelt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde abwinkeln 
du
wirst abwinkeln 
er/sie/es
wird abwinkeln 
wir
werden abwinkeln 
ihr
werdet abwinkeln 
sie/Sie
werden abwinkeln 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde abgewinkelt haben 
du
wirst abgewinkelt haben 
er/sie/es
wird abgewinkelt haben 
wir
werden abgewinkelt haben 
ihr
werdet abgewinkelt haben 
sie/Sie
werden abgewinkelt haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [winkeln]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
winkle ab; winkele ab 
du
winkelst ab 
er/sie/es
winkle ab; winkele ab 
wir
winklen ab 
ihr
winkelt ab 
sie/Sie
winklen ab 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe abgewinkelt 
du
habest abgewinkelt 
er/sie/es
habe abgewinkelt 
wir
haben abgewinkelt 
ihr
habet abgewinkelt 
sie/Sie
haben abgewinkelt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde abwinkeln 
du
werdest abwinkeln 
er/sie/es
werde abwinkeln 
wir
werden abwinkeln 
ihr
werdet abwinkeln 
sie/Sie
werden abwinkeln 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde abgewinkelt haben 
du
werdest abgewinkelt haben 
er/sie/es
werde abgewinkelt haben 
wir
werden abgewinkelt haben 
ihr
werdet abgewinkelt haben 
sie/Sie
werden abgewinkelt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
winkelte ab 
du
winkeltest ab 
er/sie/es
winkelte ab 
wir
winkelten ab 
ihr
winkeltet ab 
sie/Sie
winkelten ab 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte abgewinkelt 
du
hättest abgewinkelt 
er/sie/es
hätte abgewinkelt 
wir
hätten abgewinkelt 
ihr
hättet abgewinkelt 
sie/Sie
hätten abgewinkelt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde abwinkeln 
du
würdest abwinkeln 
er/sie/es
würde abwinkeln 
wir
würden abwinkeln 
ihr
würdet abwinkeln 
sie/Sie
würden abwinkeln 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde abgewinkelt haben 
du
würdest abgewinkelt haben 
er/sie/es
würde abgewinkelt haben 
wir
würden abgewinkelt haben 
ihr
würdet abgewinkelt haben 
sie/Sie
würden abgewinkelt haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [winkeln]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
winkle ab; winkele ab 
ihr
winkelt ab 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [winkeln]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
abwinkelnd 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
abgewinkelt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim