Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ZENTRALISIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  pl  >  Zwykłe czasowniki niemieckie  >  zentralisieren

Odmiana (czas przeszły i 3 forma): zentralisieren


Tłumaczenie: scentralizować

Czas teraźniejszy prosty

er zentralisiert

Czas przeszły prosty

er zentralisierte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat zentralisiertOdmiana czasownika regularny czasownik [zentralisieren]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
zentralisiere 
du
zentralisierst 
er/sie/es
zentralisiert 
wir
zentralisieren 
ihr
zentralisiert 
sie/Sie
zentralisieren 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
zentralisierte 
du
zentralisiertest 
er/sie/es
zentralisierte 
wir
zentralisierten 
ihr
zentralisiertet 
sie/Sie
zentralisierten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe zentralisiert 
du
hast zentralisiert 
er/sie/es
hat zentralisiert 
wir
haben zentralisiert 
ihr
habt zentralisiert 
sie/Sie
haben zentralisiert 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte zentralisiert 
du
hattest zentralisiert 
er/sie/es
hatte zentralisiert 
wir
hatten zentralisiert 
ihr
hattet zentralisiert 
sie/Sie
hatten zentralisiert 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde zentralisieren 
du
wirst zentralisieren 
er/sie/es
wird zentralisieren 
wir
werden zentralisieren 
ihr
werdet zentralisieren 
sie/Sie
werden zentralisieren 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde zentralisiert haben 
du
wirst zentralisiert haben 
er/sie/es
wird zentralisiert haben 
wir
werden zentralisiert haben 
ihr
werdet zentralisiert haben 
sie/Sie
werden zentralisiert haben 

Tryb łączący czasownika regularny czasownik [zentralisieren]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
zentralisiere 
du
zentralisierest 
er/sie/es
zentralisiere 
wir
zentralisieren 
ihr
zentralisieret 
sie/Sie
zentralisieren 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe zentralisiert 
du
habest zentralisiert 
er/sie/es
habe zentralisiert 
wir
haben zentralisiert 
ihr
habet zentralisiert 
sie/Sie
haben zentralisiert 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde zentralisieren 
du
werdest zentralisieren 
er/sie/es
werde zentralisieren 
wir
werden zentralisieren 
ihr
werdet zentralisieren 
sie/Sie
werden zentralisieren 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde zentralisiert haben 
du
werdest zentralisiert haben 
er/sie/es
werde zentralisiert haben 
wir
werden zentralisiert haben 
ihr
werdet zentralisiert haben 
sie/Sie
werden zentralisiert haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
zentralisierte 
du
zentralisiertest 
er/sie/es
zentralisierte 
wir
zentralisierten 
ihr
zentralisiertet 
sie/Sie
zentralisierten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte zentralisiert 
du
hättest zentralisiert 
er/sie/es
hätte zentralisiert 
wir
hätten zentralisiert 
ihr
hättet zentralisiert 
sie/Sie
hätten zentralisiert 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde zentralisieren 
du
würdest zentralisieren 
er/sie/es
würde zentralisieren 
wir
würden zentralisieren 
ihr
würdet zentralisieren 
sie/Sie
würden zentralisieren 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde zentralisiert haben 
du
würdest zentralisiert haben 
er/sie/es
würde zentralisiert haben 
wir
würden zentralisiert haben 
ihr
würdet zentralisiert haben 
sie/Sie
würden zentralisiert haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki regularny czasownik [zentralisieren]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
zentralisiere; zentralisier 
ihr
zentralisiert 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika regularny czasownik [zentralisieren]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
zentralisierend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
zentralisiert 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Czas czasowników w języku niemieckim