Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OUTDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outdrink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outdrink

Bezokolicznik

outdrink

Czas przeszły

outdrank

outdrunk *

outdrinked *

Imiesłów

outdrunk

outdrunk *

outdrank *

outdrinked

outdrunken *** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Czasowniki nieregularne