Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OUTHEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outhear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outhear

Bezokolicznik

outhear

Czas przeszły

outheard

Imiesłów

outheardPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
Czasowniki nieregularne