Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OUTSTRIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outstride


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outstride

Bezokolicznik

outstride

Czas przeszły

outstrode

outstrided *

Imiesłów

outstridden

outstrode *

outstrid *

outstridded ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

stride

[straɪd]

strode
strided

[strəʊd]
[straɪdid]

stridden
strode
strid
stridded

[ˈstridən]
[strəʊd]
[straɪd]
[straɪdid]
Czasowniki nieregularne