Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OUTSWIM | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outswim


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outswim

Bezokolicznik

outswim

Czas przeszły

outswam

outswum *

Imiesłów

outswum* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swim

[swɪm]

swam
swum

[swæm]
[swʌm]

swum

[swʌm]
Czasowniki nieregularne