Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OUTTELL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outtell


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outtell **

Bezokolicznik

outtell **

Czas przeszły

outtold

outtelled *

Imiesłów

outtold

outtelled ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Czasowniki nieregularne