LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outthink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outthink

Bezokolicznik

outthink

Czas przeszły

outthought

outthinked *

Imiesłów

outthought

outthinked ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach


   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
Czasowniki nieregularne